САЩ: Представят Фалун Гонг на държавно изложение

Фалун Гонг практикуващи от Калифорния, САЩ, представиха практиката и изобличиха жестокото преследване на последователите в Китай на годишния калифорнийски панаир в Сакраменто. Форумът се проведе от 14 август до 7 септември т.г.

Щандът на практикуващите
Посетителка се запознава с фактите

Много от посетителите бяха чували и преди за Фалун Гонг. Някои се възползваха възможността да научат упражненията. Всички се радваха на ръчно направените от практикуващите хартиени лотосови цветя. Един мъж сподели, че ще окачи цветето в колата си и всеки ден ще прочита думите „Истинност – Доброта – Търпение”, изписани върху него, защото светът има нужда от тези принципи.

Стотици хиляди души посетиха панаира. Много от тях научиха за Фалун Гонг на изложението.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a50493-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.