Индия: Представиха Фалун Гонг на Световния конгрес за хуманитарни науки

Практикуващите от Индия участваха в Световния конгрес за хуманитарни науки (GCSS), който се проведе в Бангалор. Конгресът се състоя от 2 до 5 октомври т.г. и предложи уникална платформа за различни, съвременни духовни и научни постижения от цял свят. Целта на форума бе обмяна на гледни точки, научни разработки и познания.

Практикуващи запознават участниците в конгреса с Фалун Гонг

Много от хората бяха чували за Фалун Гонг и за ползотворното влияние върху здравето, но не знаеха в какъв голям мащаб китайското правителство преследва своя собствен народ. Те бяха шокирани от размера на преследването и беззаконието спрямо невинни хора, които искат да бъде зачетено правото им да следват принципите на Истинност, Доброта, Търпимост.

Много хора искаха да помогнат на света да научи за преследването на Фалун Гонг практикуващите в Китай. Духовни учители се подписваха в петиция срещу 10-годишното преследване на Фалун Гонг с намерението да помогнат за прекратяването му.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/10/23/111784.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.