Европа: Практикуващи от Европа поздравиха Учителя Ли с настъпването на Новата 2010 година

Практикуващи от Чехия поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Великобритания поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Швеция поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Германия поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Италия поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Турция поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Франция поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Русия поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Белгия и Холандия поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Полша поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Испания поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Дания поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Швейцария поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Румъния поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Практикуващи от Молдова поздравяват почитаемия Учител Ли с настъпването на Новата година

Версия на английски език: http://en.clearharmony.net/daily/201001/20100103daily.html

Версия на китайски език: http://www.yuanming.net/daily/201001/20100101daily.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.