Kилгор и Матас в отговор на китайското правителство

Бившият канадски държавен секретар Дейвид Kилгор (вляво) и почитаният адвокат по човешките права Дейвид Mатас по време на пресконференция
Бившият канадски държавен секретар (Тихоокеански район на Азия) Дейвид Килгор и международният адвокат по човешките права Дейвид Mатас изнесоха доклад, потвърждаващ обвиненията за събиране на органи в Китай. Китайският комунистически режим незабавно отговори с пълно отричане на фактите в доклада и с нападки срещу г-н Kилгор и г-н Mатас. The Epoch Times публикува становището на г-н Kилгор и г-н Mатас относно отричането на този доклад от китайския режим.

Правителството на Китай направи изявление във връзка с нашия доклад, озаглавен „Доклад по обвиненията за събиране на органи от практикуващи Фалун Гонг в Китай” от 6 юли 2006 г.. Това изявление може да се намери на: www.chinaembassycanada.org . Нашата реакция на това изявление е следната:

1. Изявлението на правителството на Китай бе направено в същия ден, в който бе публикуван и нашият доклад. Изявлението на правителството на Китай отхвърли доклада директно. Ние разглеждаме тази реакция като необмислена. Тя означава само, че правителството на Китай не е направило никакви разследвания, за да установи дали съдържанието на доклада отговаря на истината.

2. Изявлението на правителството на Китай започва с фразата:
"За да се отърве от неудобната ситуация на своята лъжа за ‘концентрационния лагер в Суцзятун’, Фалун Гонг се обърна..."

Тази фраза е невярна по редица причини. Първо, тя предполага, че нашият доклад е доклад на Фалун Гонг. Това не е така. Ние не сме практикуващи Фалун Гонг. Ние направихме този доклад като доброволци и не сме получили заплащане за него нито от Фалун Гонг, нито от когото и да било друг. Нашият доклад представлява нашето собствено виждане. Ние не сме били под инструкциите на Фалун Гонг, нито на когото и да било друг, когато сме правили заключенията, които сме изложили.

3. Твърденията за концентрационния лагер в Суцзятун, за който се говори в китайското изявление, са от бивша съпруга на хирург в болницата на Суцзятун. Това лице не е практикуващ Фалун Гонг. Това лице не промени нито веднъж своите показания. Дейвид Kилгор я интервюира. Извадка от интервюто може да се намери в Приложение 13 на нашия доклад.
4. Нашето лично мнение, което е изразено и в доклада ни, е че тази жена не е излъгала. Ние заключихме, че тя е била откровена.

5. В своя доклад ние не сме разчитали само на това свидетелско показание, за да стигнем до своите заключения. Ето какво сме казали в доклада си относно това свидетелско показание:
"Свидетелското показание на съпругата на хирурга, който се твърди, че е съучастник в събиране на органи от Фалун Гонг, изглеждат достоверни за нас, което се дължи до известна степен на тяхната извънредна изчерпателност. Но тази изчерпателност се оказа също така и проблем за нас, тъй като бе предоставена доста информация, която бе невъзможно да се потвърди независимо. Не бяхме склонни да базираме своите заключения на един-единствен източник на информация. Така, в края на краищата прибягнахме до тези свидетелски показания само в случаите, когато те бяха потвърдени и в съгласие с други доказателства, а не когато са единственият източник на информация."
Нашият доклад не е придатък на казаното от този свидетел, а по-скоро казаното е част от нашия доклад, който акцентира на нещо повече от само болницата в Суцзятун.

6. Китайското изявление продължава:
"Очевидно е, че тяхната цел е да опетнят имиджа на Китай."
Нашият отговор е, че ние нямаме никакво намерение да опетняваме имиджа на Китай. Нашата единствена грижа са зачитането на истината и на човешките права.

7. В китайското изявление се казва:
"Китай редовно съблюдава съответните ръководни принципи на Световната Здравна Организация, които са в сила от 1991 г., които забраняват продажбата на човешки органи, и изискват предварителното писмено съгласие от дарителите, упълномощени да откажат дарението си в последната минута."

Това изявление се опровергава от фактите. До месец април тази година Китайският Център за Съдействие на Международната Мрежа по Трансплантации предлагаше на своята уебстраница ценоразпис на органите за трансплантация. Ценоразписът беше отстранен от уебсайта през април, но е все още архивиран. За да се види уебсайтът сега, може да се отиде на http://en.zoukiishoku.com . Архивираната уебстраница може да се види на http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A//en.zoukiishoku.com/list/cost.htm+&x=16&y=11. Също така, много лица могат да предоставят доказателства, че са направили заплащане в Китай за трансплантация на органи.

8. Изявлението, че Китай редовно съблюдава принципа, изискващ предварителното писмено съгласие на дарителите, е също в разрез с фактите. Наблюденията на Human Rights Watch сочат, че само в малък брой от случаите се взема подобно съгласие от екзекутираните затворници. Организацията пише, че дори и в това малцинство от случаите:
"...насилствените обстоятелства при задържане и затваряне в Китай, от момента, когато лицето бива обвинено в углавно престъпление до момента на неговата екзекуция, са такива, които правят нелепа всякаква представа за "свободно и доброволно съгласие." - Придобиване на органи и съдебни екзекуции в Китай, август 1994 г.

9. Изявлението на Китай продължава:
"Китай издаде наредба за трансплантации на човешки орган, която изрично забранява продажбата на органи и въвежда серия от медицински стандарти за трансплантации на органи, в усилията си да гарантира медицинската безопасност и здравето на пациентите. Тази регулация изисква медицинската институция, имаща правото да упражнява трансплантация на човешки органи, да се регистрира в здравен отдел на ниво провинция. Извършването на трансплантации на човешки органи от нерегистрирани медицински институции е забранено. Ако правителството разбере за регистрирана институция, която нарушава тази регулация, то ще анулира нейната регистрация и ще накаже отговорните за това лица."

Ние потвърждаваме, че това е така и писахме за него в нашия доклад. Отбелязахме също така, че тази регулация е влязла в сила само преди няколко дни, на 1 юли. Тя не представлява отговор на нашите разкрития, тъй като те са станали преди тази дата. Освен това, в Китай има голяма разликата между постановяване на закон и неговото прилагане.

10. Правителството на Китай пише след това:
"Пределно ясно е, че слуховете на Фалун Гонг имат скрити политически мотиви."
Никое от нашите разкрития не се базира на слух. При всяко разкритие е посочен източника, който може да се удостовери обективно.

11. В изявлението на китайското правителство се отбелязва накрая:
"Затова, така нареченият "доклад за независимо разследване", направен от няколко канадци на основата на слухове и лъжливи твърдения, е неоснователен и пристрастен. Ние вярваме, че лъжите са винаги лъжи и няма да станат истини дори ако се повторят 1000 пъти. Ние се надяваме, че народът на Канада няма да се подведе от дегизировката на Фалун Гонг и повече хора ще разберат за природата на "Фалун Гонг" като зъл култ.".

Това заключение е нападение както срещу Фалун Гонг, така и срещу нас. Докладът трябва да бъде оценен въз основа на собствените му качества. Нападането на неговите автори е неуместно.
Второ, назоваването на Фалун Гонг „зъл култ” е типичен пример за клеветничеството, на което е подложен Фалун Гонг. Това е точно този вид клевета, която обезличава и дехуманизира Фалун Гонг в Китай и прави възможно погазването на техните основни човешки права.
Наричането на група невинни граждани „зъл култ" е форма на подстрекаване на омраза, каквато е неприемлива за Канада. Това е злоупотребяване с дипломатическото присъствие на Китай в Канада, което той използва за да прокарва този вид подстрекаване.

За повече информация, моля контактувайте:
Дейвид Kилгор: (613) 747-7854
Дейвид Mатас: (204) 944-1831

Пълен текст на доклада [на английски] може да се намери на:
http://investigation.redirectme.net

По The Epoch Times (theepochtimes.com)

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.