Тайван: Практикуващи участват в годишния банкет на Асоциацията за наука и технологии

Практикуващи Фалун Дафа от окръг Илан в Тайван бяха поканени да участват в годишния банкет на Асоциацията за наука и технологии във Фуджоу. Практикуващите демонстрираха петте упражнения на Фалун Гонг и представиха традиционен танц с барабани. Те получиха сърдечни аплодисменти от публиката.

Фалун Дафа практикуващите по време на банкета

Уанг Джиминг, член на асоциацията, поздрави членовете от континентален Китай. Той каза, че близо 70 милиона китайци са напуснали китайската комунистическа партия (ККП) и организациите, които ú сътрудничат. Членовете вече могат да четат вестник „Епохални времена” и да гледат Ню Танг Дайнъсти ТВ, за да научат какво става в континентален Китай. Ши Джиншинг предложи през пролетта асоциацията да организира групово пътуване, за да види престижния спектакъл на „Шен Юн”.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/3/1/115024.html

Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/28/218993.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.