Ученик преследван от Управление „6-10” заради публикувана статия

На 27 февруари 2010 г. бе публикувана статия на 16-годишният средношколец Ку Дзянгуо на интернет-страницата на Minghui.net, където докладва, че през последната година той се разболял от рак на костите и лекарите му поставили тази тежка диагноза. Но след като започнал да практикува Фалун Гонг получил нов шанс за живот.

Ку Дзянгуо след оздравяването си

Но Ку Дзянгуо не си направил сметката, че публикуването на статията му на интернет страницата на Minghui.net ще възбуди недоволството на Управление „6-10” в гр. Баодин, провинция Хебей. Управление „6-10” в гр. Баодин, наредило на Управление „6-10” и на полицейската служба в Лайшуи, като и на училището, което посещавал Ку Дзянгуо, да „проучат” този въпрос. Ку Дзянгуо и семейството му били шантажирани, което е тревожно. Сега семейството му държи вратата си затворена и отклонява всяко посещение.

Ние апелираме тук, към международните организации за правата на човека и към праведните хора, да помогнат на Ку Дзянгуо и да осуетят преследването му от страна на Управление „6-10” и полицаите.

Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/11/219597.html
Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201003/52880.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.