Рисунка: „Фейтян” (Фея)

Авторът не е професионален художник, но рисува след като започнала да практикува Фалун Гонг. Картините са сцени, които виждала в други пространства.


Версия на китайски език:
http://www.minghui.ca/mh/articles/2002/7/11/33135.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.