Австралия: Практикуващи осъждат вземането на органи от живи хора

Редица мероприятия, разясняващи на хората истината за злодеянията на китайската комунистическа партия (ККП), която ръководи вземането на органи от живи практикуващи Фалун Гонг, организираха на площад Виктория в Аделаида, Австралия, на 15 юли 2006 година практикуващи Фалун Гонг. Те се обърнаха към граждани от всички слоеве на обществото с призив да окажат помощ и да подкрепят Международната обединена група за разследване. Членовете на тази група трябва да отидат в Китай, за да разследват ситуацията в принудителните трудови лагери и напълно да сложат край на зверското преследване от ККП на практикуващи Фалун Гонг, продължаващо седем години.

Практикуващите Фалун Гонг проведоха редица мероприятия. Те изложиха плакати, на които беше написано на английски език: „Седемгодишното преследване и масовите убийства трябва да бъдат спрени незабавно!”, „Добри хора, моля, помогнете да спрем преследването на практикуващите Фалун Гонг от ККП”. Имаше също и плакати с друго съдържание. Освен това бяха изложени и стендове с фотоси, изобразяващи преследването. Практикуващите разясняваха истината, раздавайки листовки, разказваха факти за Фалун Гонг и обясняваха съдържанието на независимото разследване, проведено в Канада. Те също така събираха подписи и запознаваха хората с упражненията на Фалун Гонг.

Много хора стигнаха до заключението, че вземането на органи от живи практикуващи Фалун Гонг е неподдаващо се на разбиране злодеяние. Те внимателно четяха листовките и питаха за ситуацията, в която се намират практикуващите в момента. Потресени от новините хората подписваха петиция, призоваваща за обединяване на усилията за спиране на преследването. Няколко човека се заинтересуваха от мирната практика Фалун Гонг и поискаха информация за местата за практика.
Няколко ученици от средното училище от китайски произход незабавно започнаха да учат упражненията. Студенти от Китай се разхождаха между стендовете с демонстрационни материали, но не взеха листовки. Практикуващите поговориха с тях, постепенно разяснявайки им истината и помагайки да разрешат съмненията си и да си отговорят на въпросите. Накрая те взеха материали и обещаха да ги прочетат внимателно.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.