Канада: Проведоха Конференция за обмяна на опит от самоусъвършенстването във Фалун Дафа

В Канада бе проведена Конференция за обмяна на опит от самоусъвършенстването във Фалун Дафа. Събитието се състоя в заседателната зала на Университета на Торонто. Двадесет практикуващи споделиха своя опит от усъвършенстването, участието в проекти свързани с Фа-коригирането, правенето на трите неща и участието в неотдавнашните представления на „Шен Юн”.

Конференцията за обмяна на опит от самоусъвършенстването се проведе в заседателната зала на Университета на Торонто на 22 май т.г.
Практикуващи споделят своя опит в култивацията

Г-жа Лиу Миню от Едмънтън дискутира своето подобрение в култивацията чрез участието в продажба на билети за представленията на „Шен Юн”. Тя си припомни „пътешествието” на нейната култивация през последните няколко години и това, което я трогвало, било опита й при пристъпването напред и подобрението, докато утвърждава Дафа. „Докато крачите напред и правите това, което Дафа учениците трябва да правят, Учителят ще показва привързаностите ви в процеса, давайки ви знаци и водейки ви по пътя към съзряване”, каза тя.

Г-жа Лиу продължи: „Състрадателният Учител е създал за нас такава свята възможност да му асистираме във Фа-коригирането. Нека дълбоко ценим тази мимолетна възможност, да учим Фа повече, непрекъснато да се коригираме и да напредваме усърдно, изпълнявайки предисторическите клетви, приближавайки се към съвършенство и следвайки Учителя към дома”.

Г-жа Джао Чунронг от Торонто сподели своя опит от координирането на продажбата на билети за неотдавнашните три представления на „Шен Юн” в Торонто. Тя открила, че когато изучавала Фа добре и имала силни праведни мисли, сътрудничеството с другите практикуващи се подобрило и често ставали чудеса.

Г-н Хао Юфан участвал във филмирането на тв сериите „Заедно в Торонто” и филма „Уей Джяо” („Обкръжаване и репресия”). Той сподели своя опит от усъвършенстването, как е елиминирал намесата и поддържал праведни мисли и действия по време на целия процес в създаването на филма.

Г-н Хао каза, че „двата филма отразиха моя истински култивационен опит, от непрактикуващ, вършещ Дафа работа, до усъвършенстващ се, използващ своите праведни мисли, за да утвърждава Дафа. Само с поставяне на солидна основа в култивацията и правене на трите неща добре, можем да се противопоставим на преследването от злото”.

Г-н Хау Юфан е нов практикуващ. Той мислел, че е способен да действа. Но докато снимал филма, бил изправен пред невъобразима намеса, което го накарало да извърши някои лоши неща. Той сподели, че когато имал възможност да елиминира злото и спаси съзнателни същества, следвала зла намеса от други измерения. „Само праведните мисли на практикуващия могат да пробият през това, но не и умения придобити в обикновеното общество”, каза практикуващият.

Г-н Хао действал забележително в един от епизодите. Каза, че имал голямо препятствие същия ден, не можел да заплаче както се изисквало, защото не могъл да влезе в образа, който играел. Каза, че се чувствал като във воден капан и бил неспособен да се измъкне. Но скоро възвърнал нормалното си състояние, благодарение на праведните мисли на други практикуващи. Той си помислил: „Учителю, дай ми праведни мисли, които да се превърнат в голяма лодка, така че да мога стабилно да стъпя в лодката насред водата, да елиминирам злото, да асистирам на Учителя във Фа-коригирането и да спася съзнателни същества”.

Медиите на Дафа практикуващите са Фа инструмент за спасяване на съзнателни същества

Г-жа Лиу Янг от Торонто сподели своя опит като репортер за НТДТВ (Ню Танг дайнасти телевижън) на пълен работен ден. Тя каза: „Разбрах, че Учителят е подготвил този Фа инструмент за спасяване на хора. Това има ненадмината, извънредна сила. Чувствам се удостоена с голяма чест по пътя на утвърждаване на Фа с НТДТВ в този велик исторически процес”.

Човек от екипа по продажби на реклами на в. „Епохални времена” (китайската версия) в Торонто сподели как за два месеца с помощта на Учителя и тяхната съвместна работа, били в състояние да разширят пазара си сред китайската общност. Практикуващият каза: „Нашата основа е спасяването на хора. Процесът на продаване на реклами на китайци е процес на разясняване на истината. Като екип, докато си сътрудничим добре, силата ще е съкрушителна”.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/5/24/117339.html

Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/23/224229.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.