Тайван: „Истинност-Доброта-Търпение” дойде в област Чишан

Фалун Дафа практикуващи бяха поканени по случай специалните „Грижа и възстановяване” събития при елементарното училище „Чишан” в окръг Каохсюнг в Тайван. Събитието беше организирано от „Хуфенг аутомобилс” и имаше за цел да подкрепи жертвите от голямото наводнение на 8 август м.г. в област Чишан. Средствата от всичко продадено се даряваха на възстановителния проект. Организаторите поканиха Фалун Гонг практикуващи, които да изпълнят упражненията и да посвирят на барабани.

Групата барабанчици на Фалун Гонг
Барабанчиците изпълняват музика композирана от практикуващи
Демонстрация на упражненията
Демонстрация на упражненията
Директорът на окръг Гаопинг Ву Занген връчва грамота, с която удостоява Фалун Гонг практикуващите

Практикуващите раздаваха флаери и демонстрираха упражненията, като така представиха практиката. Те бяха посрещнати топло от местните жители. Практикуващите искаха да донесат красотата на Фалун Дафа и принципите - Истинност-Доброта-Търпение, на хората от Чишан.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/5/28/117457.html

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/5/26/224371.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.