Франция: Съдия нарежда разследване в сателитна компания, заради свалянето на НТДТВ от ефир

След като европейската сателитна компания „Ютелсат” свали Ню Танг Дайнъсти Телевижън (НТДТВ) от своя спътник W5, с цел да ограничи излъчването на телевизията на територията на Китай, НТДТВ стартира съдебен процес срещу компанията през юли 2008 г.

На 30 юни 2010 г. Парижкият апелативен съд реши, че е необходимо да се назначи експерт, който да разследва истинските причини за спирането на НТДТВ на територията на Китай.

Пресконференцията пред "Ютелсат"

„Репортери без граници” разследваха този инцидент през 2008 г. и обявиха, че „Ютелсат” не е спряла НТДТВ поради технически причини (както твърдят от компанията), а по-скоро поради натиск от китайското правителство.

Винсент Бросел от "Репортери без граници" на пресконференция през август 2008 г.

През последните две години НТДТВ събираше доказателства и изискваше от съда да назначи разследване. На 30 юни т.г. съдията уважи доказателствата, което сочи към това, че истинските причини за спиране на сигнала са били политически. Съдията посочи, че въпреки, че НТДТВ все още не е доказала твърденията си, това не е важно, защото от самото начало НТДТВ иска случая да бъде разследван.

Съдът върна решението на Парижкия търговски съд от 17 ноември 2009 г., което отказваше разследване. Предстои съдът да назначи експерт, който да разследва инцидента.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/7/6/118373.html

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/7/2/226340.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.