Германия: Фалун Гонг практикуващи участват в културен фестивал във Франкфурт

Както и в предишни години, практикуващи Фалун Гонг бяха поканени да участват в седмия фестивал на културата във Франкфурт, Германия. Практикуващите показаха традиционната китайска култура с група барабанчици, с танца с ветрилата и с лотосовите феи. Те демонстрираха упражненията на Фалун Гонг и направиха възстановка на тежките изтезания и нападения над практикуващи в китайските затвори и лагерите за принудителен труд. Фестивалът се проведе на 26 юни 2010 г.

Практикуващи по време на парада

„Лотосова фея” Групата на барабанчиците
Танц с ветрила Възстановка на китайски затвори и лагери за принудителен труд

Парадът премина през центъра на Франкфурт. Зрителите бяха привлечени от групата с барабани, следвани от няколко „Лотосови феи”. Те седяха върху декорирана платформа и демонстрираха упражненията на Фалун Гонг. След тях бяха танцьорките с ветрила.

Зрителите аплодираха и махаха на практикуващите. Взимаха листовки, издадени специално за фестивала, за да научат повече за Фалун Гонг.

Втората група от практикуващи Фалун Гонг показа възстановка на затворите и лагерите за принудителен труд на китайския комунистически режим. Там практикуващите са подлагани на тежки мъчения и изтезания. Върху парче бял плат, символично бяха представени лагерите за принудителен труд. А чрез снимки бяха показани използваните методи за изтезания по време на преследването на Фалун Гонг в Китай. Те държаха и плакат с призив за слагане край на преследването на Фалун Гонг.

В края на шествието една група жени в бяло държаха в ръцете си венци от цветя и портретите на практикуващи, починали в следствие на преследването.

Много зрители споделиха, че парадът им е помогнал да получат едно по-дълбоко разбиране за Добротата и Истинността на практикуващите Фалун Гонг и по-ясна представа за бруталността на преследването. Междувременно парадът допринесе и за зачитането на Фалун Гонг и култивиращите се.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201007/54684.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.