Русия: Изобличаване на преследването срещу Фалун Гонг в Китай

Преследването срещу Фалун Гонг в Китай продължава повече от 11 години. Практикуващи Фалун Дафа от Русия организираха поредица от събития в различни градове в страната, за да разкажат на хората повече за преследването, да изобличат нарушенията на човешките права от китайската комунистическа партия (ККП) и да помолят за помощ за прекратяване на преследването.

Представяне на Фалун Гонг в Сибир

Изпълняване на упражненията в град в Сибир.

На 23 юли 2010 г. практикуващи посетиха град Абакан, Хакасия. Гражданин се подписва в петицията за спиране на преследването срещу Фалун Гонг.

Практикуващи се събраха в Алшан, Бурятия. Местни жители разглеждат таблата за практиката и преследването на Фалун Гонг.

Фалун Дафа практикуващи от Сибир се събраха в гр. Алшан в Бурятия, за да обменят опит и да проведат събития за разясняване на фактите за преследването. Няколко местни жители видяха красотата на Фалун Дафа и научиха за нарушаването на човешките права в Китай и за зверствата, извършвани от ККП. Някои поискаха повече информация и пожелаха да научат упражненията.


Представяне на Фалун Гонг в град Иркутск.

Няколко дена по-късно, на 20 юли, практикуващите посетиха Иркутск и поставиха табла в центъра на града, за да изобличат преследването срещу Фалун Гонг, провеждано от ККП през последните 11 години.

На 23 юли практикуващите отидоха до Абакан в Хакасия и проведоха мирен протест. Банерите и таблата разказваха историята за преследването и за красотата на Фалун Дафа. Много хора научиха истината и се подписаха в знак на подкрепа.

Протест пред китайското посолство в Москва

Изпълненrе на упражненията на Фалун Гонг пред китайското посолство в Москва, 20 юли 2010 г.

На 20 юли 2010 г. Фалун Дафа практикуващи апелираха пред китайското посолство в Москва. Въпреки че китайското правителство отказа да издаде разрешително за протеста, практикуващите проведоха "индивидуален протест". Руският закон позволява индивидуалния протест без разрешително, затова един практикуващ застана пред китайското посолство и разгъна банер. Другите се разпръснаха наоколо, за да разговарят с хората, които влизаха и излизаха от посолството. Минувачите и хората, които отиваха в посолството, можеха ясно да видят протеста. Много хора разговаряха с практикуващите, които стояха наблизо, и научиха истината.

Изобличаване на преследването в Санкт Петербург

Следобеда на 20 юли 2010 г. Фалун Дафа практикуващи от Санкт Петербург разясняваха истината на местните хора в центъра на града. Въпреки горещината, практикуващите останаха твърди и разгънаха банери и табла. Някои демонстрираха упражненията на Фалун Гонг и раздаваха листовки. Много хора спираха да поискат повече информация за практиката и осъдиха преследването от ККП. Някои поискаха да научат упражненията и да си закупят книгите на Фалун Гонг.

Практикуващите, които взеха участие в събитията, почувстваха, че средата се е променила след годините на постоянни усилия за информиране на хората. Вместо да бъдат безразлични и да клеветят, повечето хора обръщат внимание на Фалун Гонг и осъждат преследването. Дори полицаите и местните служители са станали по-учтиви.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a53997-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.