Германия: „Точно от това се нуждая сега“

Фалун Гонг практикуващи от Чам, Ландсхут и Ансбах представиха практиката, както и медитативните упражнения пред посетителите на фестивала „Валдвелт” в Ратисцел, близо до Щраубинг. Събитието се проведе между 12 и 15 август 2010 г.

Два пъти дневно посетителите можеха безплатно да изучават упражненията и да ги правят заедно с практикуващите. Въпреки променливото време упражненията бяха много предпочитани.

Изучаване на упражненията на Фалун Гонг
Изучаване на петото упражнение

Една млада жена дойде до информационния щанд и пожела да научи упражненията. След като направи първите две упражнения, сподели следното: „Точно от това се нуждая сега.” Тя научи с голямо усърдие и останалите упражнения.

Под чадъра всеки можеше да почете от книгите: „Джуан Фалун”, „Фалун Гонг – Пътят към съвършенство” и „Преследването на Фалун Гонг”. Балите от слама привличаха възрастни и деца да поседнат.

Четене под чадъра

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201009/55426.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.