България: Представяне на Фалун Гонг в Бургас

Практикуващи от Бургас демонстрираха упражненията на Фалун Гонг в Морската градина на града. Към тях се присъединиха и приятели практикуващи от Косово и Финландия. Практикуващите изпълниха петте упражнения и информираха хората за практиката и преследването й в Китай на 12 септември т. г.

Второ упражнение
Пето упражнение

На мястото за изпълнение на упражненията практикуващите поставиха банер с надпис: „Фалун Дафа е добро”, както и информационни материали за Фалун Гонг. По време на демонстрацията едно момче прояви голям интерес. Той разбра повече за Фалун Гонг от практикуващите и научи упражненията. Сега и той практикува заедно с тях.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.