Съпругът ми се промени, защото практикувам Фалун Дафа

Името ми е Ю Хуи (псевдоним). Започнах да практикувам Фалун Гонг септември 1999 г. По това време здравето ми бе много лошо. Имах тежка гинекологична болест и дискова херния. Опитах всички видове лечение и похарчих десетки хиляди юана, но здравето ми не се подобри. След като започнах да практикувам Фалун Гонг, всичките ми болести бяха излекувани за много кратко време. Дафа промени живота ми, изпълвайки го с надежда. Учителят ми даде съвсем нов живот.

Ръководя се от стандарта Истинност – Доброта – Търпение. Не се интересувам от лична изгода и първо вземам предвид другите хора. Всички ръководители на работното ми място ми вярват и казват, че Фалун Гонг трябва да е праведна практика. Комунистическият режим започна преследването срещу Фалун Гонг, когато започнах да практикувам. Когато местното Управление „6-10“ ме подложи на натиск, за да подпиша трите декларации (декларации за отричане от Фалун Гонг – бел. прев.), служителите от работното ми място им казаха, че преследват добри хора. Когато бях незаконно задържана в център за промиване на съзнанието, те дойдоха да ме видят и ми донесоха плодове от десетки километри разстояние.

Работих с архивите. Тази работа е трудоемка и хората обикновено не желаят да я вършат. Но аз се справях отлично. Всички те знаеха, че практикувам Фалун Гонг, затова използвах всяка възможност, за да им обясня истината и така те виждаха красотата на Дафа.

Моят съпруг е високопоставен служител в правителствен отдел. Той е слушал лекциите на Учителя. Често му чета истории от седмичника Минхуи, включително и тези, в които се разказва как добрите хора се възнаграждават, а лошите биват наказвани, за да го предпазя от извършване на лоши дела. С течение на времето неговото поведение стана по-добродетелно. Има много примери за тази промяна. Тук ще споделя три от тези истории:

Веднъж ми каза, че секретарят на някаква компания му дал 5 000 юана от името на шефа му. Моят съпруг му казал: „Трябва да вземеш парите обратно, а аз ще говоря с шефа ти.“ По-късно самият шеф дошъл, за да даде парите. Съпругът ми учтиво ги отказал. Когато съпругът ми се върна вкъщи, той се усмихна и каза: „Те не разбират защо направих това. Всеки ден ми казваш да бъда добър човек; направих ли правилното нещо?“ Аз отговорих: „Ти си напълно прав!“

Имаше и друга ситуация, в която пазачът в неговия отдел загуби нещо много ценно, което му беше поверено. Съпругът ми гневно уволнил възрастния пазач, който работил там от дълго време. Той го направил със съгласието на заместник-директора на работното място. На следващия ден пазачът и съпругата му дошли да спорят с него, което го накарало да се чувства много притеснен. През юли времето беше много горещо и той бил притеснен за възрастната двойка. Той бил загрижен да не получат топлинен удар. Попита ме какво да направи. Напомних му принципа „да не отвръщаш, когато те ударят или обидят“, за който Учителят говори в „Джуан Фалун“. Затова му казах: „Ако двойката се върне утре, за да спорят отново с теб, първо им налей чай и после им се извини. Без значение какво казват, не спирай да се усмихваш. Можеш ли да направиш това?“ Той каза: „Да“.

И наистина го направи. Двойката се върнала и преди да си тръгнат го помолили за 1 000 юана компенсация. Казах му, че тъй като от части е виновен за това, че е действал прибързано, можем ние да платим парите. Така проблемът беше решен. По-късно случайно научихме, че заместник-директорът е разпространявал слухове за нас и че той е забъркал проблема с пазача. Казах на съпруга си да не му се ядосва и да бъде толерантен. Сега се разбира много добре със заместник-директора. Съпругът ми каза, че съм много добродетелна, но аз му отвърнах, че е защото практикувам Фалун Гонг.

Веднъж съпругът ми имаше възможност да получи повишение. Той не можеше да се успокои, искайки да почерпи хората, отговорни за решението, със скъпа вечеря, тъй като това вече е нещо обичайно в днешното китайско общество. Казах му: „Учителят е казал, че ако е твое, няма да го изгубиш; ако не е твое, няма да го получиш, дори и да се бориш за него.“ Попитах го: „Искаш ли да приемаш подкупи, ако те повишат?“ Той каза – не. Затова продължих: „Учителят е казал, че тъй като аз практикувам Фалун Гонг, семейството ми ще се облагодетелства от това; Учителят ще ти помогне.“ Така той не направи нищо. На следващия ден, когато излязоха резултатите, той беше на първо място за повишение.

В заключение искам само да кажа: „Фалун Дафа е добро! Истинност – Доброта – Търпение е добро!“

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/9/13/119971.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/6/228585.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.