Холандия: Разцъфнали лотоси на Международния панаир за култура и свободно време

Фалун Гонг практикуващи бяха поканени да участват в Международния панаир за култура и свободно време в Холандия, провеждан ежегодно от градската управа на Хага. Панаирът се състоя в градския съвет на Хага на 19 септември 2010 г. Над 100 групи, включително организации за култура и свободно време, здравни и спортни клубове, бяха представени на панаира. Изчислено е, че посетителите са били няколко хиляди. Фалун Гонг практикуващите бяха поканени, за да демонстрират Фалун Гонг упражненията. Те раздаваха и разясняващи истината материали и хартиени лотоси, прикрепени към маркери за книги, с думите „Фалун Дафа е добро“. Хората коментираха красотата на сгънатите хартиени лотоси.

Фалун Гонг практикуващи демонстрират петото упражнение

Мъж подписва книга за гости, за да изрази подкрепата си към Фалун Гонг

Фалун Гонг практикуващ разговаря с член на неправителствена организация

Веднага след пристигането на практикуващите, дойде един служител на банка. Когато научи, че Фалун Гонг може да направи хората спокойни и без напрежение, той сподели, че точно това е търсел. Той взе информационни материали и каза, че ще научи повече за Фалун Гонг от интернет.

В резултат на събитието, доста хора чуха за преследването срещу Фалун Гонг практикуващи в Китай. Те се подписаха в книгата за гости, за да подкрепят усилията на практикуващите да протестират и спрат преследването.

Като международен град, Хага е мястото, където много международни неправителствени организации имат офиси. Много такива организации посетиха тазгодишното събитие. Някои от тях проведоха много задълбочени разговори с Фалун Гонг практикуващите по време на панаира. Служители от неправителствените организации изразиха съчувствието си към Фалун Гонг практикуващите, които са жертва на преследването в Китай, както и разбиране и подкрепа към усилията срещу преследването. Някои от служителите показаха красивите лотоси в други павилиони в панаира.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/9/27/120283.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/23/230031.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.