Индонезия: Практикуващи Фалун Дафа проведоха обучителен семинар в Джакарта

Практикуващи Фалун Дафа от Джакарта, Индонезия, организираха и проведоха обучителен семинар, запознаващ присъстващите с практиката. Семинарът се проведе в сградата „Бинасентра“ на булевард „Гатот Суброто“. Водещият, г-н Дзен Сион Ие, представи главните принципи на Дафа Истина – Доброта – Търпение, разказа за ползата, която носят упражненията - добро здраве и повишаване на моралния стандарт. Той също разказа за това, че Фалун Гонг се практикува в повече от 100 страни по света.

На семинара се представиха и видео материали, в които Учителят Ли Хонгджъ показва изпълнението на упражненията. След края на прожекцията практикуващите изпълниха упражненията и помогнаха на присъстващите да ги научат. Много от тези, които за първи път правеха упражненията усетиха дълбоко спокойствие. Някои закупиха и книгата „Джуан Фалун“.

Версия на руски език: http://ru-enlightenment.org/docs/2010/1002/29417195.htm
Версия на китайски: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/29/230303.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.