Инструментал: „Небето и Земята приветстват пролетта“

Инструментал: „Небето и Земята приветстват пролетта“

Композитор: Ян Джинфен, практикуващ Фалун Гонг от Германия

Линк за слушане онлайн: Real Audio (4:24)

Линк за сваляне: MP3 (4.1 MB) или Real Audio (2.1 MB)


Източник: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/1/28/104296.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.