Франция: Член на Народното събрание внесе предложение за регулиране трансплантацията на органи

Валери Боайе, член на френското Народно събрание, проведе пресконференция, за да представи идея, която тя внесе за разглеждане в Народното събрание. Ако това предложение бъде прието, то французите, които пътуват до други страни за трансплантация на органи, ще трябва да докажат легитимността на източниците на тези органи. Нарушителите ще бъдат наказвани съобразно закона. В тази инициатива се открояват престъпленията на китайската комунистическа партия (ККП), свързани с незаконното отнемане на органи от живи Фалун Гонг практикуващи. На пресконференцията бяха поканени да говорят Дейвид Килгор и Дейвид Матас, които са провели независимо разследване по случая, други членове на Народното събрание, както и специалисти от областта на медицината и етиката.

Валери Боайе, член на Френското Народно събрание

Настоящите френски закони забраняват търговията с органи, но няма законови средства за получаване на информация от пациентите, които посещават други страни за трансплантация на органи. Инициативата на Валери Боайе засяга туризма за трансплантация на органи, когато пациенти от богати страни не могат да намерят нужния им орган и отиват в по-бедни страни, за да го получат, без да питат как или от къде ще бъде набавен. Често обстоятелствата са трагични.

Инициативата засяга френски граждани, които посещават други страни за трансплантация на органи. Съгласно нея те са длъжни да представят доказателства за източниците на органи и да ги представят в съответния департамент. Техните лекари задължително трябва да информират съответните служби за датата на трансплантацията.

Валери Боайе каза на конференцията, че прогресът на медицината и даряването на органи превръща трансплантацията в чудото на столетието. Търсенето на органи за трансплантация нараства едновременно с увеличаването на продължителността на живот. Недостигът на органи води до възникването на много неприемливи практики, като туризма за трансплантации.

Тя сподели, че няколко източника са я информирали за нечовешката ситуация в Китай, където се взимат органи от живи хора, без тяхното съгласие. Тази трагедия засяга някои Фалун Гонг практикуващи в Китай.

Дейвид Килгор каза в изказването си, че Фалун Гонг представлява традиционна практика, която подобрява здравето, но е жестоко преследвана от ККП. Той също каза, че заедно с Дейвид Матас са провели разследване и потвърдили престъпленията на ККП, свързани с незаконното отнемане на органи. Десетки хиляди Фалун Гонг практикуващи са били убити по този начин. Тези ужасяващи престъпления продължават да се извършват в Китай.

Дейвид Матас на кратко сравни ситуацията в Канада и Франция. Той каза, че във Франция е забранена търговията с органи, но няма законов начин да се получи информация за тези, които търсят органи в други страни, и за това дали не са замесени в незаконни дейности. Инициативата на Боайе дава възможност да се получи такава информация и да се накажат тези, които нарушават закона.

Всички участници в пресконференцията споделиха, че това се явява предпазна мярка, даваща надежда, че повече страни ще започнат да работят в тази насока, полагайки усилия да се спре незаконната търговия с органи.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/22/120954.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/21/231294.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.