Полша: Фалун Дафа конференция за обмяна на опит от самоусъвършенстването се проведе във Варшава

Шестата Фалун Дафа конференция за обмяна опит от самоусъвършенстването бе успешно проведена във Варшава. Фалун Гонг практикуващи от цяла Полша посетиха конференцията. Над дузина практикуващи споделиха своя опит на 17 октомври 2010 г.

Практикуващи споделят опита си

Възрастна дама спечелва уважението на местните китайци, разкривайки им фактите

Хуанг е над 70-годишна. Тя се подмладила, след като започнала да практикува Фалун Гонг. Тя проявява упорство в изпращането на праведни мисли, изучаването на Фа (Закон и принципи; учението на Фалун Дафа – б.пр.) и изпълняването на упражненията всеки ден. В свободното си време тя прави хартиени лотоси, които се раздават при дейности, свързани с Фалун Гонг. Тя ходи пред китайското посолство почти всяка седмица, за да протестира мирно срещу преследването на Фалун Гонг, провеждано от китайския комунистически режим. Всяка седмица тя раздава и вестници, публикувани от Дафа практикуващи, на стотици китайски компании в китайския квартал и разяснява фактите за преследването. Хуанг е приветствана и уважавана от повечето китайци. Когато тя срещне китайци, които не са запознати с фактите за Фалун Гонг, тя спокойно им обяснява и разкрива истината.

Няколко човека са казвали на Хуанг: „Този вестник е забранен от китайския комунистически режим. Не се ли страхуваш, че ще бъдеш арестувана от режима, защото практикуваш Фалун Гонг?“ Нейният отговор бил: „Ние, Фалун Гонг практикуващите, живеем съобразно принципите Истинност – Доброта – Търпение и се опитваме да бъдем добри. Защо режимът арестува добри хора? Всички вие казахте, че този вестник има богато съдържание и разкрива истината. Няма да можете да видите този вид новини в Китай. Защо режимът иска да попречи на хората да казват истината? Преследването на добри хора и неразкриването на истината не са допустими на небесата и на земята.“

Други казвали: „Раздаваш тези вестници тук и сега много хора критикуват китайската комунистическа партия. Това е като децата да критикуват родителите си. Към коя партия принадлежиш?“ На това Хуанг отговаряла: „Аз съм самоусъвършенстващ се. Не принадлежа на никоя политическа партия. През десетилетията на контрол на комунистите в Китай над 80 милиона души са умрели от неестествена смърт. Има ли такива родители в света? Човешките същества трябва да имат граница – да бъдат способни да разграничават правилното от грешното. „Партия“ и „страна“ не са едно и също понятие. Китайският комунистически режим не представя Китай!“ Някои хора са казвали на Хуанг да не върши тази тежка работа, защото вече е стара. А тя отговаряла: „Станах много здрава от практикуването на Фалун Гонг. Нямам проблем да ходя. Дойдох тук да ви дам вестници, за да видите истината.“

Хуанг завърши: „Китайският комунистически режим промива съзнанието на китайския народ от дълго време и сега той е силно отровен. Все още има достатъчно начини да ги накараме да се събудят. Не трябва да се отпускаме. Само като бъдем по-усърдни, повече съзнателни същества могат да бъдат спасени и ние можем да изпълним мисията си.“

Поддържайки силни праведни мисли, преминах през тест на живот и смърт

Томек започва да практикува Фалун Гонг през 1999 г. В споделянето си той каза, че заради отпускането си в четенето на Фа, старите сили са се възползвали от него и той почти не умрял от болест. Но в критичен момент, с помощта на приятели практикуващи, той поддържал праведни мисли. Непризнавайки подредбите на старите сили, той решително предприел пътуване за срещата на „Шен Юн“ в Германия. След няколко часа болестните симптоми започнали да изчезват. Колкото по-близо бил до дестинацията си, толкова по-добре се чувствал. Няколко дни по-късно шофирал по целия път до вкъщи. Той бил наясно, че Учителят му е помогнал да се изправи отново. Приятелите практикуващи твърдо стояли до него и му помогнали да има праведни мисли и да намери истинската си същност отново. Той истински разбрал Фа-принципа: „Винаги да се самоусъвършенствате сякаш току-що започвате, със сигурност ще доведе до постигане на най-високата ви позиция.“ („Преподаване на Фа на Международната конференция в област Ню Йорк“, 2009 г.)

Практикуващи споделят за превеждането на Дафа лекции

Пьотър е Фалун Гонг практикуващ от централна Полша. Той получил Фа преди две години. Преди да практикува Фалун Гонг, Тай Чи била неразделна част от неговия живот, защото много харесвал древната ориенталска култура. Един ден, докато се разхождал навън, видял плакати на Фалун Гонг. Тогава започнал да практикува Фалун Гонг. Той бил дълбоко развълнуван от задълбочения смисъл на Дафа и бил решен да преведе още Дафа лекции от английски на полски език. В процеса на превод, той изоставил много от привързаностите си. Правейки трите неща добре и твърдо, преводът вървял много добре.

Друг практикуващ, Томек, също сподели опита си от получаване на Фа и как е прочел китайската версия на „Джуан Фалун“ от началото до края, като е учил сам. С помощта на Учителя, той успешно превел „Джуан Фалун“ на полски език, демонстрирайки силата и необикновеността на Дафа.

Ромек сподели опита си от организирането на представянето на „Шен Юн“ в Полша. Той изрично обсъди важността на координирането между единното тяло, отговорностите на Дафа учениците и безусловното вглеждане в себе си.

По време на цялата конференция участващите практикуващи чувстваха, че споделянията на всеки са вълнуващи и им помагат да видят пропуските си и къде са изостанали. Те се надяват, че чрез тази възможност ще се самоусъвършенстват по-прилежно и ще правят трите неща добре.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/29/121090.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/21/231292.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.