69-годишен Фалун Гонг практикуващ умира, вследствие на изтезания в затвор

69-годишният Ян Шуцай – практикуващ Фалун Гонг от с. Лянджай, провинция Хънан, е бил отведен от полицаи от жилището му през 2009 г. След 7 месеца неправомерно задържане бил осъден на четири години затвор и изпратен в затвора на гр. Синми. През октомври 2010 г. той починал, вследствие на преследването.

На 6 март 2009 г. полицаи от участъка в Лиудян и служители на Управление „6-10“ от гр. Кайфън отвлекли Ян Шуцай от дома му. Затворили го в центъра за задържане на гр. Кайфън. По същото време били отвлечени и много местни практикуващи Фалун Гонг.

Седем месеца след неправомерното арестуване, Ян Шуцай бил изпратен в затвора на гр. Синми. Вследствие на преследването, ден след ден, здравословното му състояние се влошило. На 29 септември 2010 г. той бил освободен от затвора, за да отиде на медицински преглед. Дванадесет днr след това починал, на 69-годишна възраст.

Затворът в гр. Синми се намира на ул. „Соншан“ № 61 и е на провинциално ниво. Управление „6-10“ на провинция Хънан използва този затвор още от началото на преследването срещу Фалун Гонг – 20 юли 1999 г. Там те противозаконно затварят Фалун Гонг практикуващи от мъжки пол от провинция Хънан. Превъзпитаването в този затвор е особено жестоко по отношение на преследването. Брутален побой и клевети са основните методи за превъзпитаване на практикуващи. Сун Пейдзъ – практикуващ Фалун Гонг, бил директор на Службата за гражданско състояние към общината на Джанпан, гр. Сучан, провинция Хънан. През 2001 г. той бил противозаконно осъден на четири години затвор. Заради преследването в затвора на Синми, той се намирал на ръба на смъртта. През 2005 г. бил освободен. А на 19 август 2005 г. починал, вследствие на това брутално преследване.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201011/56361.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.