Чехия: Китайско посолство отказва подновяване на паспорти – МВР оказва помощ

Ние сме китайски граждани, живеещи в Република Чехия. Преди да изтече валидността на паспортите ни, подадохме документи за подновяване в китайското посолство в Чехия. Посолството обаче, отказа нашите заявления, защото практикуваме Фалун Гонг. Провеждали сме мирни протести и бдения със свещи пред посолството, давали сме интервю за чешка телевизионна станция, раздавали сме листовки за Фалун Гонг и сме участвали в събития за Фалун Гонг.

Срещнахме се с китайския консул и с ръководителя на отдела на китайския консул и обяснихме фактите за Фалун Гонг. Изпратихме отворено писмо до посланика и други служители в китайското посолство, обяснявайки им, че нашите протести пред посолството са начинът, по който се опитваме да накараме китайската комунистическа партия (ККП) да спре преследването срещу Фалун Гонг и практикуващите. Бденията със свещи са, за да възпоменем приятелите практикуващи, които са били изтезавани до смърт от ККП. Чрез раздаването на листовки, разкриващи фактите, и провеждането на различни събития, протестирайки срещу преследването, помагаме на хората да разберат Фалун Гонг и да научат фактите за преследването, за да помогнем за спирането му.

Консулът и ръководителят казаха: „Отказът на заявленията ви за подновяване на паспортите идва от служители на високо ниво в Китай. Не можете да се върнете в Китай.“ Ние попитахме: „Можете ли да издадете писмено изявление, в което да посочите причината за отказа за подновяване на паспортите ни? Ще го използваме пред чешката полиция.“ Те отговориха веднага, че не могат да издадат никакво писмено изявление. По-късно, много пъти се опитахме да се срещнем с тях, но те ни избягваха. Тъй като не можахме да се срещнем със служителите на ККП от посолството, потърсихме помощ от международна имиграционна организация и г-н Виндер от организацията се срещна с нас. Ние му обяснихме какво се случи, когато кандидатствахме за подновяване на паспортите в китайското посолство. Той каза, че ще се свърже с посолството веднага и ни помоли да изчакаме отговора му. Два дни по-късно той ни каза: „Проблемът ви е решен. Консулът се съгласи да издаде новите ви паспорти. Можете да отидете и да разговаряте с него.“

Ние отидохме в китайското посолство, мислейки, че имаме още един шанс. Когато се срещнахме с консула и му обяснихме ситуацията, той каза: „Не, не сме съгласни да издадем новите ви паспорти.“ Незабавно се върнахме в международната имиграционна организация и казахме на г-н Виндер: „Били сте измамени от посолството на ККП. ККП никога не спазва думата си.“ Разказахме му какво се случи с китайския консул. Той веднага се обади на чешкото министерство на вътрешните работи (МВР) и обясни ситуацията ни. Ние го попитахме какво да правим, ако полицията иска да провери самоличността ни. А той каза, че това не е проблем и ни даде номера на мобилния си телефон, така че ако има проблем полицията да се свърже с него.

Тогава г-н Виндер ни написа писмо и ни каза да отидем в чешкото МВР, за да кандидатстваме за паспорти. Когато отидохме в МВР представихме информационни материали за Фалун Гонг и обяснихме ситуацията си. Служителят в офиса на МВР каза: „Имате свободата да имате собствени вярвания и да практикувате упражненията. Ние приветстваме Фалун Гонг.“

Ето през това преминахме, когато ни отказаха правото да се върнем в Китай и получихме чешки паспорти. Тоталитарната ККП произволно лишава китайски граждани от техните права и открито потъпква основните човешки права. Китайците, които дълго време са живели извън Китай, са преживели това, когато са имали неприятности или в трудни времена. ККП и нейните посолства, и консулства рядко предлагат помощ. За разлика от това, Република Чехия, която скоро е отхвърлила комунистическата система и е развила демокрацията, уважава човешките права. Когато обикновен чуждестранен гражданин, подложен на преследване, помоли за помощ, най-висшите служители на МВР биват информирани. Министърът разследва проблема и сам взе решението. Той заявява в своето решение: „Китайските граждани кандидатствали за подновяване на паспортите преди да изтече валидността на настоящите им, така че китайското посолство да има време да обработи заявленията им. Техните заявления обаче, били отхвърлени, защото те са Фалун Гонг практикуващи и в интервю за чешка телевизия са изразили мнението си като Фалун Гонг практикуващи. На база на чл. 1 и чл. 14 в законите за равенство и основни права за свобода на движенията, изпълнителната администрация разследва ситуацията и издаде паспорти на кандидатстващите.“

Отдолу е показано решението, направено от Радек Джон, министър на вътрешните работи на Република Чехия, от 13 септември 2010 г.:

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/11/29/121682.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/27/中使馆拒发护照,捷克内务部援助-233017.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.