Член на френския парламент загрижен за вземането на органи от ККП

Жулиен Дрей - Член на френския парламент от провинция Есон
Неотдавна г-н Жулиен Дрей, член на френския парламент от провинция Есон, предаде писмо на френския клон на Коалицията за разследване на преследването на Фалун Гонг.

Писмото е било адресирано до френския външен министър. По-долу поместваме текста на самото писмо.


Г-н Филип Доуст-Блейз
Външен министър

13 юли 2006 г., Париж

Уважаеми министър,

Както знаете, все повече информация и доказателства последователно разобличават изключително жестокото нарушаване на човешките права в Китай.

Неотдавна бях информиран за твърде ужасно нещо, случващо се в някои затвори в Китай: казва се, че те събират човешки органи от живи затворници, които нямат желание да са донори, след което техните тела се кремират.

Бих искал да разбера, дали отделите на френското правителство са получили подобна информация за ситуацията, изложена по-горе и дали тя е истина или не?

Ако е потвърдено, че някой в Китай наистина извършва такова престъпление, тогава бих искал да ме осведомите какви действия ще предприеме нашето правителство да спре подобно поведение и от какво естество, и в какъв размер ще бъдат предприетите действия.

Очаквам вашия отговор г-н Министър.

С уважение,

Жулиен Дрей
Член на френския парламент от провинция Есон

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34542-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.