Холандия: Изобличаване на преследването срещу Фалун Гонг в Китай

Фалун Дафа практикуващи проведоха редица събития пред Втората Камара на парламента в Хага по случай Международния ден на правата на човека. Те разказаха на минувачите за мирния протест на практикуващите срещу преследването на Фалун Гонг, което продължава в Китай вече единадесет години. Те призоваваха правителството на Холандия да подкрепи инициативата за спиране на преследването.

Фалун Гонг практикуващи разказваха за преследването на Фалун Гонг в Китай пред Втората Камара на Парламента в Хага

Практикуващите поставиха голям банер. От информацията на него става ясно, че Фалун Гонг или Фалун Дафа се практикува от милиони хора по целия свят, а също и за това, как практикуващите в Китай страдат от нелегалното преследване. Много правителствени лица и минувачи прочетоха написаното на банерите. Присъстващите практикуващи демонстрираха Фалун Гонг упражненията. Една група от студенти проявиха интерес и поискаха да научат упражненията. Преди да си тръгнат, студентите благодариха на практикуващите и изразиха подкрепата си към Фалун Гонг.

Между практикуващите на това събитие имаше и няколко човека от Китай, пострадали от преследването. Те са били затваряни, изпращани в трудови лагери, нелегално осъждани на затвор, уволнявани от работа, принуждавани на развод и измъчвани. В чужбина те разказаха за преследването в Китай и за своите лични преживявания. Те умоляват хората да се противопоставят на преследването и да помогнат за спирането му.

Един китайски търговец, който знае за ситуацията с правата на хората в Китай, помоли практикуващите да му дадат информационни материали. Той възнамерява да постави листовките във вестниците, които продава, за да могат да научат всички китайци, живеещи в Хага, как китайската комунистическа партия (ККП) преследва Фалун Гонг.

Един холандец прочете информацията върху банера и поклати глава. Той каза, че не е знаел за съществуването на това толкова брутално преследване в Китай. Той помоли практикуващите за повече информация и сподели, че ще положи усилия да следи ситуацията около преследването на Фалун Гонг.

Повечето служители в Парламента и правителствени лица също знаят за преследването, защото практикуващите постоянно се стремят да им разкриват фактите за него. Дори и патрулиращите служители около Камарата на Парламента са информирани за преследването. Те казваха: „Желаем ви успех!“

На 10 декември 1948 г. Организацията на Обединените нации приема Всеобща декларация за правата на човека. От тогава по целия свят всяка година на 10 декември се чества Денят на правата на човека. През 1966 г. Обединените нации подписват Международен договор за икономически, социални и културни права и Международен договор за граждански и политически права. Целта на тези два договора е да бъде разяснен и приложен духът на Всеобщата декларация. Всеобщата декларация за правата на човека и Международният договор за икономически, социални и културни права се разглеждат като Международна харта за правата на човека и са най-важните регулатори на човешките права в международната общност.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201012/56815.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.