Снимки доказват действия на китайската комунистическа партия срещу Фалун Гонг практикуващи

Преди 20 юли 1999 г., когато преследването започна, всяка седмица Фалун Гонг практикуващи правели упражненията близо до река Хуанпу в Шанхай. Шпиони на Държавна сигурност в Шанхай накарали хора от спортната комисия на Окръжния партиен комитет да организират различни групи танцуващи с барабани на кръста, с ветрила и демонстриращи упражнения, за да пречат на практикуващите. Докато практикуващите правели своите медитативни упражнения, те барабанели пред тях. Някои дори танцували между практикуващите, за да им пречат по време на утринните упражнения. Някои танцьори с ветрила дори умишлено настъпвали медитиращите практикуващи, преструвайки се че танцуват.

Един от практикуващите ги попитал: „Защо сте дошли да танцувате на мястото, където Фалун Гонг практикуващи правят упражненията си? Ето там, отсреща има достатъчно място. Там не е ли по-добре отколкото тук?“

Те отговорили: „Ние не сме толкова безопасни, или? Ние получихме указания от висшето ръководство. Беше ни казано, че това е много важна политическа задача.“

Един практикуващ ги заснел, за да докаже, че китайската комунистическа партия изпраща злосторници, за да смущават практикуващите Фалун Гонг.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201101/56995.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/25/99年7月前中共干扰上海法轮功学员的证据-234066.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.