САЩ: Когато Ху напуска Вашингтон, „приветстващата“ група научава истината

На 20 януари 2011 г., в последния ден от визитата на лидера на китайската комунистическа партия (ККП) Ху Дзинтао във Вашингтон, местни практикуващи продължаваха протеста си срещу преследването на Фалун Гонг около хотел JW Marriott Hotel, където беше отседнал Ху.

Практикуващите държаха спокойно плакати, на които беше написано на китайски и английски език: „Да се изправят пред съда Дзян Дзъмин, Луо Ган, Лио Дзин и Джоу Юнкан!“, „Спрете преследването на Фалун Гонг!“, „Фалун Дафа е добро“ и други. Някои практикуващи изпълняваха упражненията на Фалун Дафа на музика, идваща от високоговорители. Тяхното миролюбие контрастираше с обкръжаващите ги горещо „приветстващи“ и другите групи от протестиращи.

Практикуващи от Вашингтон продължават протестите си срещу преследването на Фалун Гонг от ККП

Групата от „приветстващи“ научи факти за преследването

Много хора от групата за „приветствия“ се приближиха, за да могат спокойно да погледат как Фалун Гонг практикуващите изпълняват упражненията. Някои от тях изразиха леко удивление – може би, за първи път те свързват Фалун Гонг в съзнанието си с това мирно мероприятие.

Когато през втората половина на деня ескорта на Ху Дзинтао бе готов да напусне хотела, групите на „приветстващите“ и протестиращите станаха по-усърдни, крещейки лозунги и опитвайки се с гласовете си да се надвикат едни други. В това време, докато групите се бореха за надмощие, от високоговорителите на Фалун Гонг практикуващите прозвуча мелодията на „Пу Ду“ и „Джи Ши“. Умиротворяващата и милосърдна музика се отрази мигновено в съзнанията на хората, тълпата постепенно се успокои и хората започнаха внимателно да я слушат.

Китайска студентка, обучаваща се в чужбина, погледна лозунгите на Фалун Гонг практикуващите и каза: „Знам, че сте срещу Дзян. Пристигнах в чужбина преди няколко години, след като научих за натиска срещу Фалун Гонг в Китай.“

Г-жа Тао, Фалун Гонг практикуваща, се обърнала към млад човек развяващ червен флаг и го попитала: „Млади човече, присъединихте ли се към партията, младежката лига и пионерската организация, когато бяхте в Китай?“. Той отговорил: „Да, ако се опитвате да промените решението ми, няма да Ви е лесно.“ Г-жа Тао спокойно се усмихнала и отвърнала: „Не е важно дали ще е лесно или трудно, започнах този разговор заради Вас и Вашето бъдеще. Не оставайте в ККП.“ Младият човек отвърнал: „Вече знам за това, което току-що казахте.“ Г-жа Тао предложила на младия човек да напусне ККП и младежките й организации под псевдоним. Тя казала: „Напуснете партията заради вашето собствено светло бъдеще.“ Младият човек се огледал наоколо и с радост се съгласил.

Участието в групата за „приветствие“ се заплаща добре

По данни на вестник „The Epoch Times“, преди посещението на Ху Дзинтао в САЩ, китайското посолство организирало китайски студенти, учени от асоциацията (CSSAs) и други групи, свързани с ККП в района на Вашингтон, да приветстват Ху Дзинтао, за да избутат протестиращите групи и да ги държат извън полезрението, като по този начин заблудят западното общество и хората в Китай. Те не само осигурили транспорт и храна, но и платили по $55 на всеки участник в срещата. Ако тези хора вземат участие и на петте приветствия на китайския лидер за три дена, всеки от тях може да спечели по $275.

От 13:00 до 14:00 часа на кръстовището на улици „Калверт“ и „24-та“ повече от десет души от групата за „приветствия“ се събрали в кръг. Човек на около 30-40&nbapгодини стоял в центъра на кръга и раздавал пари на всеки. Тази сцена била видяна от човек със западен произход от група на протестиращите. Той се обърнал към хората от групата за „приветствия“: „Дошли сте тук заради пари?“ Хората се спогледали помежду си с чувство на вина и не казали нищо.

Научавайки за това, Фалун Гонг практикуващата г-жа Тао каза: „ККП прави нещата използвайки пари, а ние вършим всичко от чисто сърце. Парите не могат да купят сърце. Надявам се, че тези наши сънародници няма да станат пионки в ръцете на ККП заради малка изгода. ККП – не е Китай.“

За да избегне тълпата от протестиращи, ескорта на Ху Дзинтао напусна хотела в 15:00 часа от задния вход. Но той така или иначе пак ще се сблъска с протестите на Фалун Гонг практикуващите по време на своята следваща спирка в Чикаго.

Версия на руски език: http://ru-enlightenment.org/docs/2011/0122/294205138.htm
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/21/胡离华府-“欢迎”队伍了解真相-235164.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.