Малайзия: Маршируващият оркестър „Божествена земя” разпространява посланията на Фалун Дафа

На 7 Април 2011 г. се състоя многокултурно събитие в Селангор, Малайзия. Различни общностни групи и деца представиха красиви танци и хорово пеене, привличайки много хора от Малайзия, които бяха потопени в радостната атмосфера. Те получиха специален подарък от маршируващия оркестър „Божествена земя”.

Членовете на оркестъра „Божествена земя” демонстрират Фалун Гонг упражненията
Възрастни и деца се учат да изпълняват Фалун Гонг упражненията

Маршируващият оркестър „Божествена земя”, съставен изцяло от практикуващи Фалун Гонг, започна да свири в 8:30 ч. като въведение в общото събитие. Те маршируваха с висок дух на определеното за целта място и изпълниха „Фалун Дафа е Добро”, „Фа барабани и тромпети разтърсват земята в десетте посоки”, „Ода на Радоста” и други произведения. Те се надяваха да представят и да донесат великолепието на Фалун Дафа на всички.

Изпълнението на оркестъра беше много впечатляващо за публиката. Те се приближиха за да гледат. Някои хора весело се наслаждаваха на представлението, други снимаха с телефоните или камерите си и много деца следваха радостно оркестъра, пляскайки с ръце докато тичат наоколо. Някои хора попитаха за информационни материали за Фалун Гонг.

Членовете на оркестъра демонстрираха упражнения на Фалун гонг в 9:30 ч. Спокойната музика, нежните и грациозни движения, както и спокойствието на практикуващите хармонизираха цялата атмосфера. Доста деца седнаха на земята и кръстосаха крака. Много хора от публиката имитираха движенията и откровено изявиха желание да се научат. Под ръководството на практикуващи, те изпълниха упражненията и медитираха.

Те откриха това, което като че ли са търсили цял живот.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/4/13/124383.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/11/马来西亚天国乐团洪法传福音受欢迎(图)-238893.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.