Фалун Дафа практикуващи от Европа честитят Рождения ден на многоуважавания Учител

Всяка година на 13 май Фалун Гонг практикуващи от цял свят изпращат своите поздравителни картички и писма с пожелания към Учителя Ли за неговия Рожден ден и празнуват Световния Ден на Фалун Дафа. Следват поздрави на Фалун Гонг практикуващи от Европа. Тук са преведени само малка част от поздравленията, отправени към почитаемия Учител.

Практикуващи от Франкфурт, Германия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Белгия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Румъния честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Израел честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Северен Рейн, Германия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Северен Рейн-Западната част, Германия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Полша честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Дания честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Франция честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Чешир, Великобритания честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Финландия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Италия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Рим, Италия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Русия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Германия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Молдова честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Москва, Русия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Практикуващи от Австрия честитят Рождения ден на многоуважавания Учител Ли

Източник: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/5/14/125197.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.