Канада: Фалун Дафа конференция за обмяна на опит беше проведена в Торонто

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Канадската Фалун Дафа конференция по обмяна на култивационен опит беше проведена в залата на академичния съвет в Университета на Торонто на 21 май 2011г. Присъствуваха около 1500 практикуващи от Канада, Чикаго, Бостън и Ню Йорк. Двадесет и двама практикуващи споделиха своя култивационен опит по теми като: вглеждане в себе си за да се самоусъвършенствуваш; разясняване на истината, и работа като едно цяло по време на популяризирането на Шен Юн, за да се спасят повече съзнателни същества.

Залата на академичния съвет в Университета на Торонто

Практикуващият господин Ли който е от Отава сподели своя опит в организацията представленията на Шен Юн през последните няколко години. “След като Шен Юн започна своята световна обиколка през 2007г. аз разбрах че представленията на Шен Юн имат несравнима ефективност в разясняването на истината и спасяването на съзнателните същества. По тази причина Отава дава винаги най-висок приоритет на Шен Юн, и това е спомогнало за добрите резултати в миналото“, казва той.

След като представлението направи неочаквани промени, като главен координатор, Ли е осъзнал че частта от него която не се е култивирала му е попречила да го разбере с праведни мисли, и за нещастие това е довело до загуби във Фа коригирането.
“Само чрез усилено изучаване на Фа и безусловно асимилиране със Закона на Вселената ние можем истински да действаме с пълна вяра в Учителя и Фа, като по този начин пробиваме през аранжимента на старите сили“.

Практикуващият от Миссисауга (Онтарио, Канада) господин Стърджа е дошъл от Румъния. Той сподели своя опит в поставянето на спектакъла на Шен Юн в Румъния. В тази бивша комунистическа страна няма много практикуващи, още по-малко в Букурещ. Няколкото занимаващи се с този проект почувствали силна намеса през периода на популяризирането на Шен Юн. Някои имали проблеми на работното място, други премеждия в семейството и т.н. Цялата намеса се е случвала без ясна причина. В тази ситуация, при цялата работа по популяризирането на Шен Юн, било много трудно да се запази спокойствие и състрадание – все изисквания на Фа.

„Чрез изучаването на Фа разбрах, че най-доброто решение е да премахна човешките желания и да правя нещата с чисто сърце“, казва той. Поглеждайки назад той казва че успехът на Шен Юн в Румъния е благодарение на факта, че практикуващите са поддържали праведни мисли колкото могат повече.

„Праведните мисли и състраданието направиха чудо“.

Мис Панг е дошла в Торонто през 2002г. “Идването в чужбина култивирайки се, в колектива на практикуващи, беше напълно различно и ново за мен, отначало бях резервирана и с вътрешни борби. Започнах като ученик да правя каквото мога за да помогна. По-късно участвах в популяризирането на Шен Юн и няколко други проекти. Толкова се радвам че постепенно се интегрирах в групата и правих това което Дафа ученик трябва да прави през периода на Фа коригирането“, казва тя.

Относно как да се култивираш добре на работното място, Мис Чен от Едмънтън сподели как се е подобрила в култивацията по времето на своята работа във вестника. “Разбрах че ръководителят на екипа трябва да не бъде егоист и да има добро виждане за развитие за да може да формира ефективен екип“, казва тя.

Мис Ли от Торонто разказва че е започнала да работи като дизайнер преди около година и е срещнала много възможности за подобряване на Шиншинг. “Няма значение къде сме и върху какъв проект работим, това е култивационен процес. Като Дафа ученици по време на Фа коригирането ние имаме нужда да използваме всеки момент за да спасяваме съзнателни същества. Ако може да отстраним всички човешки желания и его, ние ще можем да работим добре в колектив, като по този начин спасяваме повече хора.“

Мис Хе от Торонто телефонира на хора в Китай за да им помогне да напуснат ККП. “Докато в началото беше много трудно, след 2 месеца и половина, процентът на хората напускащи ККП се увеличи от 10% на 30%. Най важното е че веднага щом вземех телефона, бивах изпълнена с праведни мисли и състрадание. Можех да почувствувам че действително използвам моята мъдрост с праведни мисли когато водя разговорите. Хората от другата страна на линията усещаха моята увереност и състрадание и говореха с мен приятелски“, казва тя.

„Упорството с чисто сърце води до голям напредък“.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/5/23/125478.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.