Индия: Представяне на Фалун Дафа пред 500 членове от резервния отдел на Военния корпус от Централната полиция

С голямо удоволствие ви информираме че представихме практиката на Фалун Дафа на над 500 агенти от полицията и персонала на резервите на Военния Корпус на Централната полиция, който е независима институция на Министерството на Вътрешните Работи в Индия. По време на срещата те изказаха благодарността си за представянето на практиката и своите най добри пожелания.

Новината за това събитие беше публикувана в месечния им бюлетин, който има тираж от 6000 броя и се разпространява из цялата страна. След първото ни участие ни помолиха да представим практиката пред Втория батальон за комуникации. Доставихме книги „Фалун Гонг” в библиотеките им.

Техният главен медицински инспектор ни помоли да организираме семинар за пациентите му и останалата част от персонала, която наброява около 100 души за една седмица. Ще започнем този семинар в рамките на три, четири дни.

Представяне на упражненията на Фалун Гонг на членовете от Резервния отдел на централната полиция в Индия

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/5/13/125157.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.