Финландия: Представиха в Хелзинки изложбата „Истина, Доброта, Търпение”

Втора художествена изложба „Истина, Доброта, Търпение” се проведе в галерия Oma Huone в центъра на Хелзинки, Финландия, от 20 юни до 1 юли т.г. Първата изложба в града бе изложена до 5 юни 2006 г.

Изложбата се проведе в центъра на града, затова имаше постоянен поток от хора. На практикуващите им се наложи да се потрудят много, за да разхождат посетителите и да разказват за всяка картина.

Когато една жена видя картината „Червената стена”, нарисувана от проф. Кунлун Чжан, просто не можа да сдържи сълзите си и не можа повече да вдигне поглед към картината. На нея е изобразен Китай като голям затвор, създаден от китайската комунистическа партия (ККП) и голям йероглиф, означаващ „потушение”, който формира ужасяваща, кървава червена стена. Практикуващите Фалун Гонг са подложени на мъчения, но не се предават, а напротив – техните тела блестят с безкомпромисно мъжество.

Когато няколко посетители от Близкия Изток видяха картините „Адски инжекции” и „Насилствено хранене”, един то тях каза, че е доктор и разбира колко жестоки са тези мъчения.
Един човек, работещ в ресторант, доведе на изложбата свой приятел и започна да му показва картините. Когато двамата се приближиха до картина, на която са изобразени мъчения и изтезания на практикуващ, неговият приятел попита дали това се е случвало отдавна. Практикуващ отвърна, че това се случва сега, в този момент. ККП взема органи от живи практикуващи Фалун Гонг, продава ги за голяма печалба, а телата биват кремирани, за да се унищожат доказателствата. Тези двама души отговориха, че чувайки това им се изправили косите, защото това било невъобразимо.

Една медицинска сестра мина покрай изложбата, когато се прибираше от работа. Тя получи листовка от практикуващ и влезе да види картините. Внимателно изслуша обясненията и каза, че на тази изложба тя не само е разбрала за преследването на Фалун Гонг, а така също и за злобата на ККП; освен това все още има много финландци, които не са чули истината, включително съпругът й. Тя също поиска и той да разбере за това, затова практикуващ й даде копие на „Деветте коментара за комунистическата партия”, издадени от медията „Епохални Времена” (The Epoch Times).

Когато един посетител разбра, че проф. Кулнул Чжан, който е нарисувал картината „Червената стена”, е бил подложен на репресии в Китай заради това, че практикува Фалун Гонг, каза: „Не, в Китай има Мао Цзедун, китайският народ живее щастливо”. Тогава практикуващ му разказа за преследването на Фалун Гонг, което започна на 20 юли 1999 г. и за огромната вълна на отказване от членство в ККП, последвала издаването от „Епохални Времена” на цикъла статии „Девет коментара за комунистическата партия”. Този човек се вцепени и не можа да продума нито една дума. Практикуващ му каза, че е възможно неговите възгледи да са формирани от информацията, която създава ККП и ако той може със спокойно сърце да прочете „деветте коментара” ще може да се създаде лично мнение. Този човек благодари на практикуващия, взе копие от „Деветте коментара” и каза, че ще ги прочете.

Източник:
http://www.ru.clearharmony.net/articles/200607/3009.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.