САЩ: Кметът на Франкфорт, Кентъки, обяви седмица на Фалун Дафа

На 11 август 2006 г. г-н Уилям И. Мей-младши, кмет на град Франкфорт, Кентъки, обяви седмицата от 13 до 19 август 2006 г., за седмица на Фалун Дафа.

Прокламация

От кмета на град Франкфорт

Където, Фалун Дафа, също известна като Фалун Гонг, е традиционна китайска медитативна практика, която цели усъвършенстване на съзнанието, тялото и духа на практикуващия посредством съзнателно лично подобряване, повишаване на морала, плавни движения и медитация; и

Където, практиката Фалун Дафа, основана на принципите на истинност, доброта и толерантност, е позволила на милиони хора по света да се справят със стреса и безпокойството чрез подобряване на техния морал, физическо и психическо състояние, и медитативни упражнения; и

Където, след публичното й представяне през 1992 г. от г-н Ли Хонгджъ, практиката е помогнала повече от 100 милиона души в над 70 държави по света; и

Където, преследването на практикуващите Фалун Дафа е атака срещу основните човешки права и не бива да се толерира никъде по света.

Сега, аз, Уилям И. Мей, младши, кмет на град Франкфорт, Кентъки, обявявам седмицата от 13 до 19 август 2006 г. за “Седмица на Фалун Дафа”

Издадена в сградата на общината, град Франкфорт, Кентъки, на 11 август 2006 г.

Уилям И. Мей-младши
Кмет

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35023-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.