Силата на ума – Част 2

(Специално за The Epoch Times. Част втора е по-нататъшно описание на разделението между западната алопатична медицина и концепцията за унаследената връзка между ума и тялото.)

Преди появяването на фармацевтичната империя с нейните безкрайни предложения за нови поправки на физическите ни недостатъци, докторите са били ненадминати лечители. Волтер описва нашата роля като на човек, който забавлява – човек да остане весел достатъчно дълго така, че природата да осъществи своето лечение. Г-н Уилиам Ослер, разглеждан като един основателите на западната алопатична медицина, поддържа тезата, че е по-важно да се познава пациента, отколкото самото заболяване, и едва тогава да се разбере какво точно заболяване има.

Въпреки това, западната медицина не се занимава с лечение. Тя, по-скоро, е система за вземане на мерки срещу болестта. По своята природа, западният алопатичен медицински модел прави хората болни и ги запазва такива. Наистина, неговият подход към хроничните заболявания не е излекувал никого от нищо. Фармацевтичните медикаменти просто потискат симптомите, като се намесват в истинските природни лекуващи механизми на човешкия организъм. Скептиците и онези, които изобличават нашия преобладаващ биомедицински образец, снижават необяснимите лечения до сферата на безвредно лекарство, без истински ефект, или до първоначални неточни диагнози. Всъщност, те пренебрегват този най-силен посредник на лечение – умът, намерението, съзнанието.

Веднъж загубени, тези древни концепции, сега търсят своето появяване отново, с появяването на незадоволени пациенти и учени, търсещи истината.

Учените фармаколози, експериментиращи токсиколози и имунолози, занимаващи се с изследвания, за да подкрепят правдоподобността на хомеопатичния феномен, са докторите и инженерите, споменати по-рано. Те са парапсихолози и психо-невроимунолози, които вярват на концепцията, че умът влияе на материята и тялото. Те са докторите с разкрепостено мислене и други изследователи, които правят изследвания за силата на ума, и върху феномена на лечителя.

Ето някои примери как умовете ни могат да влияят на лечението: положителното мислене намалява нивото на захарта в кръвта при диабетиците, намалява астматичните кризи, намалява колитните симптоми и подобрява имунната система при хора, заразени със СПИН. (1,2)

Не само, че нашите мисли могат да окажат влияние на тялото ни, но също могат да окажат въздействие и върху другите. Многобройни научни трудове показват кличнината ефективност на молитвата и на впечатляващото позитивно влияние на молитвата върху пациенти, включени към поддържащ сърцето апарат. (3)

В допълнение на тази концепция за унаследената връзка между ума и тялото, както се подсказва от древната мъдрост и съвременната наука, е съществуването на някакво трудно за описване тяло-източник, енергия, връзка, която обхваща всичко и оказва влияние върху всичко. Лечебните традиции по цялото земно кълбо се опират на този източник като проводник на лечението.

Докато сме в захлас, признавайки тази древна мъдрост, и сме окуражени от вечно нарастващото поле от допълнителна и алтернативна медицина, оказваща подкрепа на идеята за медицина на ума и тялото, все още ни липсва връзката.

Докато не разберем, че умът е по-силен от молекулите, от фармацевтичните медикаменти, и че може да приложим тази концепция, за да излекуваме телата си в действителност, ние не можем да разберем пълния потенциал, които се намира вътре в нас.

(В Част 3 и 4 ще бъдат разгледани техники за използване на силата на ума за лекуване, както и влиянието в ситуации и обстоятелства в живота)

Използвани източници:

1. Talbot, M. The Placebo Prescription. The New York Times Magazine; January 9, 2000: http://www.nytimes.com/library/magazine/home/20000109mag-talbot7.html. Accessed 7/4/06.
2. Antoni, M.H. Psychosocial stressors and behavioral interactions in gay men with HIV infection. Int. Rev Psychiatry: 1991;3:383-399.
3. Astin, J.A., Harkness E., Ernst E. The efficacy of "distant healing": a systematic review of randomized trials. Ann Intern Med 2000;132:903-909.

Доктор Патриша А. Мюсам е доктор, които практикува в Ню Йорк, САЩ

По http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4098

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.