Поезия: "Пробуждане"

Пробуждане

Небесата чакат, все още невидяни,
обещание за една зора,
ненадмината във вечността!

Възвишен, всеобхващащ,
Време, когато пробуждането
призовава всяко сърце,
частица от съзнание
по-голямо от най-широко небе...

Облаци и сивота
се провесват те сега,
знаейки за крайния си час.
Чудеса се появяват,
Тук е блясъка на Дафа и отвъд,
Бъди без слепота за слънчевия лъч!

По http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1853

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.