Изтеглете листовки

Albanian | Bosnian | Bulgarian | Chinese | Croatian | Cypriot | Czech | Danish | Dutch | English | Estonian | Finnish | French | German | Greek | Hungarian | Icelandic | Italian | Latvian | Lithuanian | Macedonian | Norwegian | Polish | Portugese | Romanian | Russian & Baltic Region | Serbian | Slovak | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish | Ukrainian

Листовки на европейски езици

Изисквания за PDF документи Adobe Acrobat Reader

За листовки от Minghui вижте тук.

За листовки на китайски вижте тук.

Albanian

 

Bosnian

 

Bulgarian

 

Chinese

 

Croatian

 

Cypriot

 

Czech

 

Danish

 

Dutch

 

English

 

Estonian

 

Finnish

 

French

 

German

 

Greek

 

Hungarian

 

Icelandic

 

Italian

 

Latvian

 

Lithuanian

 

Macedonian

 

Norwegian

 

Polish

 

Portugese

 

Romanian

 

Russian & Baltic Region

 

Serbian

 

Slovak

 

Slovenian

 

Spanish

 

Swedish

 

Turkish

 

Ukrainian