Прозрения

 • Нравствеността е главното качество на човека

  От тази книга става ясно, че нравствеността е това, което се е ценило най-много и към което са се придържали хората в древността. Професионалните им привички били вторични. Това действително е така. Не е трудно да се намерят примери в историята от древността до днес. Нравствените хора от различни професии, изучаващи методите и овдаляващи навиците, можели действително да постигнат съкровенните знания и по-успешно, и добре, да изпълняват работата си, използвайки напълно своите преимущества и събирайки дълбока, праведна, вътрешна сила.
 • Изпращането на праведните мисли е основано на самоотверженост

  Изпращайки праведни мисли, Дафа учениците трябва да правят това на база на самоотверженост и алтруизъм. Само тогава можем да получим поддръжка от Учителя и праведните богове, които придават на праведните ни мисли могъществена власт.
 • Защо изпращането на праведни мисли понякога не е ефективно

  Често пъти чувам практикуващи да казват, че подложени на преследването от порочни хора, изпращат праведни мисли, но това не е ефективно. Някои практикуващи също са опитвали да изпращат праведни мисли, страдайки от болестна карма, но усилията им са останали безплодни. Каква е причината за това?
 • Праведните мисли произлизат от Фа

  Но, защо започваме енергично да се придвижваме напред едва след като започнат да ни преследват? Разбрах, че много други практикуващи постъпват така. Те винаги казват, че отричат предустановеното от старите сили, но се държат за своите привързаности и нечисти мисли.
 • За ускорението на времето

  Учителят ни е предал Закона, където ясно и достъпно говори как да се отнасяме към времето. Трябва да отделяме повече внимание на това и да се стараем да не мислим за времето, и да не му позволяваме да ни влияе.
 • Само безкористното сърце може да разбере другите

  Ако човек има лоши намерения, а ние се отнасяме добре с него с добри мисли, може да го трогнем и да пробудим добрата му страна. Доброто и злото съществуват в душата на всеки. Вдъхновен от самоотвержеността на другия, човек ще провявява своята добра страна.
 • Разбирането ми по повод изучаването на Закона

  Ако добре изучаваме Закона, можем лесно да изпълняваме останалите неща. Ако не можем, всичко ще е трудно за нас и усъвършенстването ни може да бъде разрушено, и всичко, което имаме като Дафа ученици, може да бъде изгубено. Ето колко е важно!
 • Усърдното усъвършенстване

  Научих се на много неща от жената, с която често ходим да разказваме на хората за преследването на Фалун Гонг. Тя е на повече от 50 г. и никога не е ходила на училище. Има малко привързаности и много силни праведни мисли. Когато се сравнявам с нея, забелязвам много свои пропуски. А тя има изключително силни праведни мисли, които й помагат за всичко. Гледа много просто на нещата. Изпълнява съвестно и изцяло всичко, на което ни учи Учителят.
 • Да се разтвориш във Фа

  Усъвършенстването по Дафа е много сериозно нещо. Учителят ясно казва във Фа: „В реалността, животът на всеки Дафа ученик, като верига, е много тясно свързан с неговото усъвършенстване”. (Преподаване на Фа на международната конференция в района на Ню Йорк, 2009 г.)
 • Да посочваш недостатъците на другите с милосърдие и да гледаш в себе си

  Мога да кажа, че ако не може да се покажат някои недостатъци с милосърдие, значи, че това засяга моите собствени проблеми. Открих, че ако определени неща в друг човек ме дразнят, значи имам неразрешен проблем и това вече не засяга другия човек. Какво открих в себе си? Едно от нещата е желанието ми да променя света, а не себе си, т.е. желанието да подобря света и другите хора, да изменя към по-добра ситуацията и да „поправя всички заблуди”.
 • Виждането ми по повод на правилното разбиране

  Практикуващите трябва да формират Единно тяло и да се повишат заедно. Нивото на разбиране може да е различно, но точно затова си помагат един на друг, обменят информация и мнения за полезното и необходимото. Това не е същото като помощта в човешкото общество.
 • Разбирането ми за средата за самоусъвършенстване

  На практика, нашите работни места и всичко, което правим, и опитът, който получаваме, съществува заради нашето усъвършенстване и е форма на нашето усъвършенстване.
 • Да отстраниш привързаностите по време на колективното изучаване на Закона

  Групата за изучаване на Закона също е място за нашето усъвършенстване. Докато имаме праведни мисли в съзнанието си, ние можем да се учим от силните страни на другите практикуващи и да намираме собствените си недостатъци, гледайки в себе си.
 • Да се откажем от привързаността към гледането на другите отвисоко

  Привързаността да гледаш на другите отвисоко подсъзнателно се проявява по различен начин. Например, обичам да показвам това или онова, когато хората правят нещо, вместо да гледам на нещата от гледната точка на Фа. Не съм внимателна към другите и не се поставям на тяхно място. Нямам достатъчно милосърдие.
 • Разбирането ми за силата на милосърдието

  Почувствах, че от тази мисъл цялото ми тяло се напълни със силна енергия – огромно милосърдие, и това беше прекрасно! Чувствах такава топлота, яркост и чувство на всеобща любов, сравнимо с чувството, което изпитват заблудените деца, откривайки отново дома си. Тази сила проникна до най-дъбоко в в душата ми и разтърси Небето и Земята!