Есета с коментари от Учителя

 • Някои идеи от дискусии сред ученици, участвали в седящите протести пред китайските посолства и консулства (С коментар на Учителя)

  Ние ходим до китайското посолство и правим протестни демонстрации там, за да протестираме срещу клеветническите атаки срещу Фалун Гонг от страна на бандата в китайското правителство, ръководена от Дзян Дзъмин, и жестокото преследване, което той и неговите колеги са причинили на тези добри хора, които усъвършенстват принципите на Истинност-Доброта-Търпение. Нашите цели са да пробудим загрижеността на добрите хора, да им помогнем да научат истината и да спрем злите жестокости от страна на Дзян и неговите съучастници. По същество ние сме се нагърбили с най-великата мисия да спасяваме съзнателни същества, като същевременно даваме възможност на хората да подобрят разбирането си за Фалун Дафа и за практикуващите Фалун Дафа чрез всяка наша дума и дело.
 • Строго вземете Фа като учител, по ваша собствена инициатива унищожете видео компактдисковете, които не са публикувани от Учителя (С коментар на Учителя)

  Преди няколко дни до нашия район бяха предадени два видео компактдиска от провинция Шанси. Единият видео компактдиск съдържа лекцията на Учителя на Фестивала на фенерите, а другият – ексклузивно интервю на Учителя с „Ню Тан Дайнъсти Телевижън”. Някои практикуващи вече бяха гледали съдържанието, някои планираха да ги разпространят, а някои дори подкрепиха създаването на копия. След като видяхме това, ние потърсихме в „Клиъруисдъм” и във всички други Дафа уебсайтове, но никъде не открихме съдържанието на тези два видео компактдиска. Надяваме се, че практикуващите, които все още гледат и разпространяват тези два видео компактдиска, ще могат да изоставят своите привързаности, да приемат стриктно Фа като учител, да спрат всичко от Учителя, което е било разпространено в техния район, но не е публикувано в Интернет, и незабавно ще го унищожат, за да защитят правилната форма на разпространение на Дафа. На следващо място, нека да прегледаме и изучаваме заедно писанието на Учителя „Винаги помнете”.
 • Какво е истинска доброта (Шан) и коментарът на Учителя: Фа-коригиране и самоусъвършенстване

  Напоследък в процеса на разясняване на истината, когато сме включили принципа на небето „доброто се възнаграждава с добро, злото се среща със зло” на нашите флаери и в нашите вестници, за да разкажем на хората за него, някои обикновени хора се почувстваха неловко от него и дори предложиха да го премахнем. Като частица, която бива коригирана от Фа, как трябва да се справим с това?
 • "Достойнството на Дафа" (С коментар от Учителя)

  Веднъж Учителят каза в една от лекциите си, изнесени извън Китай, че „Дафа има своето достойнство” и че „Не всеки може да получи Дафа”. Думите на Учителя ме ръководят през цялото време и ме карат да разсъждавам от гледната точка на Фа върху всяко мое действие и дума сред обикновените хора. След изоставяне на привързаностите си и идентифициране на собствените си проблеми, мислите ми стават по-съгласувани с принципите на Дафа. Всъщност това наистина има отношение към правилното разбиране на придържането към начина на живот на обикновените хора, правилното разбиране на истинската Доброта (Шан) и на рационалното разбиране на връзката между Фа-коригирането и личното самоусъвършенстване.
 • Златен Буда (С коментар от Учителя)

  Предлагам на всички Дафа ученици да прочетат тази статия.Ли Хонгджъ1 ноември 2003 г.
 • Не бъдете егоистични и не привличайте демони към нас

  (Clearwisdom.net) През последните години от желание за разясняване на фактите някои ученици извън Китай са създали сайтове и форуми в интернет, предназначени за обикновените хора или са регистрирали организации в обикновеното общество. Първоначалното им намерение беше да разясняват фактите и да спасяват хора, използвайки средствата на обикновените хора. Но много пъти, тъй като не могат да положат усилия да вървят по този път правилно през цялото време, действителният резултат бе далеч от спасяване на хора.
 • Изучавайте Фа добре и отказването от привързаности не е трудно

  Тази статия е много добре написана. Онези ученици, които все още не са ясно с съзнание за методите, които Дафа учениците използват, за да утвърждават Фа и спасяват всички същества, би трябвало да прочетат тази статия.
 • Единствено думите и гласът на Учителя могат да бъдат използвани в аудио записите на Дафа лекции

  (Clearwisdom.net) Някои хора извън Китай правят и разпространяват електронни книги, в които записаното съдържание на ръкописите на Учителя се чете от женски глас. Много практикуващи от цял свят са закупили електронните книги, което е абсолютно неправилно.
 • Дали хвърлянето на пръчици триграми пред изображението на Учителя наистина се равнява на молба за напътствие?

  оследният път, когато бях в Тайван, съпрактикуващи ми казаха, че някои практикуващи в Тайван планират да говорят с други съпрактикуващи за някои неща с нелеп смисъл и неясен произход.
 • Елиминирайте демоничната природа

  Преди време поддържах следната нагласа. Докато не следвах злото и бях в състояние да търпя него и лошите му действия, това беше добре. Стига да се придържах към праведното, не трябваше да съм загрижен за злото. Това ограничено разбиране беше отразено и в собственото ми самоусъвършенстване и моето разбиране за процеса на Фа-коригирането и ситуацията в Китай.
 • Във възхвала на Учителя и Дафа

  По-долу са изложени някои от моите разбирания в хода на Фа-коригирането и изучаването лекциите на Учителя. Аз просто исках да ги споделя с другите практикуващи.
 • Изучавайте Фа добре и се освободете от намесата

  Винаги има хора, които пораждат смущения и объркват нещата, намесвайки се на другите ученици. Без значение кои сте, просто искрено се съсредоточете в самоусъвършенстването и направете всичко възможно да разяснявате фактите, като по този начин позволите на своите действия да говорят сами за себе си.
 • Не забравяйте самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането, докато унищожавате злото

  С напредването на Фа-коригирането в статията си "Праведните мисли на Дафа практикуващите са силни" Учителят ни казва, че "всъщност някои практикуващи и същества в различни сфери, които са способни да използват свръхестествените си способности в различни измерения, използват своите свръхестествени способности и сила на Гонг, за да участват в елиминирането на злите същества, които вредят на Дафа" и че "просто способностите не се проявяват в повърхностното измерение, ето защо те смятат, че нямат свръхестествени способности.
 • Опасно явление, което призовава за нашето внимание

  Тази статия е написана добре и разбирането, което изразява, е дори още по-добро. Някои ученици наистина не смятат изучаването на Фа за нещо важно и често разглеждат ситуациите, възникващи сред Дафа практикуващите, с мисленето на обикновени хора; и това не се ограничава само до сляпото възхищение от определени хора.
 • Коментар на Учителя за статия на Дафа ученик

  Добре казано. Пътят на самоусъвършенстването на всеки човек е различен, начинът, по който всеки от учениците утвърждава Фа, е различен, общественият им статус е различен, техните професии са различни и околната им среда е различна, но въпреки това всички те могат да се самоусъвършенстват.