Редакторска бележка: Целта на пристъпването напред е да утвърдим Дафа

Понастоящем, въпреки че злите сили продължават преследването на Дафа практикуващите в човешкия свят, те вече са изгубили материалната основа и подкрепа, които преди това получаваха от други измерения. Точно каkto Учителят изрично посочва в „Към Съвършенство”: „Тези, които вредят на Дафа, са само шепа зли сили. Всичко, което правят, е да използват онези зли същества, за които те също смятат, че трябва да бъдат елиминирани. Всички неизмерими и безбройни Буди, Даоси и Богове в космоса и съществата в дори по-големи космически тела наблюдават всичко на тази малка прашинка в космоса. Дафа вече е довел до Съвършенство всичко в космоса. Могъщата добродетел е величествена и вечна.”

При такива космически промени и в този исторически момент, когато „порочното и злото скоро ще бъдат елиминирани”, дали човек може да премине отвъд границата на индивидуалното самоусъвършенстване, дали може истински да приеме гледната точка на Фа и дали може да постави на първо място утвърждаването на Дафа и това повече хора да научат истината за Фалун Гонг и по този начин да изпълнят историческите си обети в процеса на популяризиране и защитаване на Фа, се е превърнало в нещо от първостепенна важност за всички практикуващи в Китай и в чужбина. След като преживяха унищожителните тестове от миналия юли, безброй Дафа практикуващи успяха да останат твърди в убежденията си при изключително трудните обстоятелства и смело да пристъпят напред, за да утвърдят и защитят Дафа. С помощта на могъществото и силата, дадени им от Дафа, те устояха на огромните изпитания, които биха били непоносими за обикновените хора и по този начин установиха своята вечна могъща добродетел за бъдещето. В момента няма нищо лошо в пристъпването напред, за да се утвърждава Дафа. В много широк смисъл, нашето опазване и популяризиране на Фа са актове на безкористност и състрадание към всички съзнателни животи.

За да се проявят космическите промени на нивото на човешкия свят, от Дафа практикуващите се изисква да пристъпят напред, за да утвърдят Дафа. Това, от което най-много се страхуват онези няколко души, които започнаха кампанията срещу Фалун Гонг, е оповестяването на истината, защото съществуването ѝ се основава на безбройни злонамерени лъжи. Това, от което най-много се боят злите сили, е силата на истината, защото техният контрол разчита на сляпото раболепие на подмазвачите. В този момент, непосредствено преди разкриването на истината, трябва да използваме цялата си мъдрост, усъвършенствана в Дафа, за да позволим на повече хора да узнаят какво е Фалун Гонг и да позволим на повече хора да видят, че усъвършенстването в този праведен Фа ни носи морално извисяване, духовно и физическо здраве и духовната сила да се отнасяме към хората с огромно великодушие, изправени пред трудности и несгоди. Имаме нужда от това повече Дафа практикуващи да бъдат интелигентни и гъвкави във възприемането на различни начини за подпомагане на цялото общество да види бруталното преследване на Фалун Гонг и даване възможност на повече хора, организации и правителства да разберат, че този вид краен егоизъм и безсрамно потискане са унищожителни за цялото човечество. Трябва да позволим на повече хора да осъзнаят, че безкористността и безстрашието на Дафа практикуващите са в името на запазването на истината на Вселената. Ще използваме силата на Дафа, за да докоснем сърцата на всички съзнателни същества и да ги спасим.

Хората вече полагат добра основа за собственото си бъдеще: когато съчувстват на Дафа практикуващите за преследването, което са преживели; когато изразявят почитта и уважението си към силата и смелото поведение, което Дафа учениците са показали в името на истината; когато дават подкрепата си за Дафа и Дафа практикуващите, когато имат по-правилно разбиране за Дафа; когато започват своето собствено самоусъвършенстване и когато помагат на други хора да получат Фа или да се свържат с Фа, след като осъзнаят достойнствата му. От перспективата на Дафа практикуващите точно това е целта, която трябва да бъде постигната при утвърждаването на Дафа.

Ние, заедно с всички справедливи и сърдечни хора по света, се възхищаваме на огромната сила, която хвърлените в затворите Дафа практикуващи показват, подложени на злото преследване. С настоящото изразяваме нашето най-голямо уважение към всички онези велики същества, които имаха смелостта да пристъпят напред и да утвърждават Дафа. Въпреки това не е трудно да се види, че е грешно разбирането, че хвърлянето в затвора е целта на пристъпването напред. Затворите са лоши места, използвани от злите сили, за да потискат Дафа и да саботират самоусъвършенстването на Дафа практикуващите. Полицейските ванове не са лодки на Закона, затворите не са храмове, трудовите лагери не са средата за самоусъвършенстване, а това още по-малко са необходимите формалности, на които Дафа практикуващите трябва да разчитат, за да постигнат прогрес. Трябва да използваме всички средства да утвърждаваме Дафа и мирните демонстрации на площад "Тиенанмън" са само един от различните ефективни методи. Ние все още трябва да призоваваме за освобождаването на арестуваните невинни практикуващи и да разясняваме истината за Фалун Гонг на всички правителства, организации и обществеността. Въпреки че излагаме на риск живота си и рискуваме да бъдем хвърлени в затвора, ние не се страхуваме. Понастоящем целта на нашето пристъпване напред е да утвърдим Дафа и да разясним истината за Фалун Гонг на повече хора.


9 август 2000 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.