Споделяне на опит за гостуването на "Шен Юн" в Германия

Поздрави, уважаеми Учителю и съпрактикуващи.

Аз съм Натали Курек от Централна Германия и съм на 26 години. Тази година имахме възможността два пъти да приветстваме „Шен Юн“ в нашата държава. Бих искала да споделя с вас някои от моите преживявания, които имах през това време.
През 2019 г. две от компаниите на „Шен Юн“ имаха представления в две зали близо до мен. Това беше възможността, която чаках.

Подготовка

През последните години в държавата, където живея, не имало спектакли на „Шен Юн“. Друг практикуващ и аз получихме възможността да уредим настаняването на „Шен Юн“ в родния си град.

По време на процеса се научих да поемам отговорност и да не се притеснявам от потенциални грешки. За да ръководим група практикуващи е нужна смелост, както и известна доза себеотрицание, което е нещо, на което трябва да обърнем внимание по пътя си на самоусъвършенстване. Следователно тази задача бе благотворна за самоусъвършенстването ми. По отношение на планирането, моите съпрактикуващи и аз разговаряхме по телефона в продължение на много часове. Целта беше да се организират условията за пребиваване на артистите. Ако установихме, че определен метод може да бъде недобър за практикуващите, търсихме алтернатива за запазване на наличните ни ресурси. Научих какво означава да си сътрудничиш безусловно.

Учителят казва:
„От сега нататък, каквото и да правите, трябва да помислите първо за другите, така че да постигнете праведно просветление на себеотрицание и алтруизъм.“
(„Без пропуск в Буда-природата“, Есенции за усърден напредък).

За този проект е необходимо сътрудничество

Предвид изискването към нас си спомних лекцията на Учителя,

„Чувствам обаче, че било то Дафа неща или „Шен Юн“ въпроси, включително и някои други неща в Дафа – те не следва да се правят от малък брой хора. Ако вашият регион има само един човек, Боговете ще ви помогнат да го осъществите. Ако във вашия регион имате и други хора, които не си помръдват пръста, тогава Боговете абсолютно няма да го позволят, така че трябва да идете и да помолите всички останали да се включат.“
(Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2016.)

Нашите местни практикуващи се включиха, без да се налага да бъдат молени. Всеки положи всички усилия отговорно да изпълнява поставените задачи. Всъщност всеки се погрижи за своята задача и разбра задачата, което създаде динамична среда, движеща напред всички заедно.
Имаше (много) възможности за самоусъвършенстване при организирането на настаняването на „Шен Юн“. Понякога валеше като из ведро, докато друг път беше смразяващо студено. Това беше предизвикателство за нашето търпение и нашата воля. Въпреки това усетих, че процесът в съзнанието е по-труден (за овладяване), отколкото справянето с външната среда.
На пръв поглед разпространението на (рекламни) вестници изглеждаше лесно. Не е нужно много, за да поставите вестника в пощенските кутии. Но в това действие трябваше да си припомним един на друг и още нещо. Каквото и да правим, не е лесно. Ние сме в процес на прокарване на пътя за съзнателните същества, които са предопределени за среща с Дафа и с „Шен Юн“. Затова мислите ни са от решаващо значение.
Учителят казва:
„Каквато и да бъде работата, ако Дафа практикуващите съумеят да имат някак по-силни праведни мисли, нещата ще вървят по-добре..“
(Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2010 г.)

Не става дума за разпространение на възможно най-много вестници в кратък срок.

Важното е да поддържаме в сърцето си искреното желание да намерим съзнателните същества, които са предназначени да държат вестника в ръка. По този начин избягвахме отношение, основано на желание на всяка цена и оставахме съсредоточени. Беше много важно да изпълним добре тази задача и да поддържаме праведни мисли.

Преминаване на теста на „Шен Юн“

Друг елемент от подготовката беше преминаването на теста на „Шен Юн“. Тъй като компанията „Шен Юн“ отдавна не беше изнасяла представление в нашата държава, за много от нас това беше първият път, когато подкрепяхме „Шен Юн“. Тестът ни позволи да (се научим да) промотираме „Шен Юн“ по директен начин и да продаваме билети за шоуто.

Някои практикуващи организираха обучение, за да ни подготвят за продажбата на билети като екип. Това беше чудесна възможност да си сътрудничим като едно тяло и да се учим един от друг.

Като цяло 20 местни практикуващи участвахме в този тест и можехме да усетим силата на единното тяло, което работи за постигане на общата цел.

Въз основа на тази подготовка можехме да продаваме билети за шоуто „Шен Юн“ на нашия щанд за промотиране в един търговски център. В този контекст човек трябваше да разбере, че това не е обикновена задача, която се изпълнява от обикновени хора, въпреки че бяхме сред обикновеното общество. Нашият шиншин трябваше да бъде ясен и бдителен, за да сме сигурни, че предопределените хора няма да заобиколят шанда ни заради нашите привързаности. Следователно поддържахме праведни мисли и някои китайски практикуващи, които не можеха да помогнат на щанда за продажби, успяха да останат в непосредствена близост и да ни подкрепят с праведни мисли.

Винаги съм се опитвала да отделям време за медитация и изучаване на Фа, преди да започна смяната си (на щанда). Знаех, че това е единственият начин да се подсиля и да изчистя средата си.

Когато времето беше малко и аз не можах да се подготвя, имах затруднения да поддържам разговор с купувач (на билети за шоуто). Веднъж по време на дискусия дори заеквах и се страхувах да водя разговор с хората.

Наистина трябваше да взема сериозно този въпрос. Както вече описах, когато се подготвях добре за смяната си и бях в съответствие с Фа, забелязах, че нечисти неща нямат шанс да замърсят моята сфера или да попречат на хората да дойдат на нашия щанд - те са дошли по свое желание. Понякога имах мъдростта да отговарям на определени въпроси, на които без да съм подготвена не бих могла да отговоря. Сякаш божествата винаги ни помагаха да изпълним мисията си. Нашето мисловно състояние е било от решаващо значение много пъти.

В допълнение към промотирането на спектакъла в търговския център, успяхме да представим „Шен Юн“ и в различни магазини. Дадоха ни разрешение да поставяме плакати в техните магазини. Първият ден на нашето разпространение на плакати беше много информативен. Съпрактикуващи и аз се спряхме пред един хубав търговски център. При влизането в първия магазин управителят се приближи до нас. След като представихме „Шен Юн“, му показахме мястото, където бихме искали да поставим плаката за представлението. Той каза, че не дава точно това място за промотиране, но ще направи изключение за „Шен Юн“. Тази ситуация беше насърчение от Учителя. Разбрах, че Дафа практикуващите играят водеща роля в този момент и плакатите трябва да получат най-добрите позиции на витрините.

Друг път влязохме в голям универсален магазин, който продава качествена мъжка мода. Не мислех, че ще постигнем успех там, но съпрактикуващ ме насърчи да опитаме.
Веднага ни заведоха при управителя, който се срещна с нас в кабинета си. Разказахме му за „Шен Юн“ и той се съгласи да има поставени флаери в столовата за персонала. Това непоколебимо сърце на моя съпрактикуващ ме насърчи. Ако имаме желание, вратите могат да се отворят там, където може би не са били отваряни никога преди.

Промотирането беше процес, който ми помогна да разбера много за себе си, както и за по-високите социални нива. Разбрах, че колкото повече съм потопена във Фа, толкова по-лесно е да се приближавам до хора от по-високи слоеве, без да се налага да се преструвам.
Учителят казва:
„Тук не ви казваме да правите това, но също се интересуваме от този въпрос. Тогава какво изискваме? Тъй като в нашата практика Фа усъвършенства практикуващите, това означава, че някои ситуации ще възникнат от гонг и Фа.”
(Лекция седма, „Джуан Фалун”)

„Шен Юн“ пристигна

Накрая дойде моментът. След много месеци подготовка „Шен Юн“ пристигна. Бяхме силно развълнувани. Работихме за това в продължение на много месеци. Нашите усилия не бяха напразни- билетите и за двете зали бяха разпродадени. Това не трябваше да е причина за щастие, но ни окуражи.

Освен това някои практикуващи се бяха съгласили да помогнат повече, когато изпълнителите пристигнат в града - все още имаше неща, които трябваше да се направят. Човек трябваше да подготви сцената, беше необходим екип за охрана и магазинът на „Шен Юн“ се нуждаеше от помощ. Реших да бъда част от екипа по сигурността.

Имаше достатъчно практикуващи, които се съгласиха да помогнат и за двете места за представяне на спектакъла. Това запълни всички празни места. Мнозина бяха назначени в театъра, докато по-малко бяха назначени в екипа по сигурността.

Исках да се занимавам с вътрешната сигурност. Исках да бъда близо до артистите. Въпреки че знаех, че това е привързаността развиване на стремеж към нещо, не мислех, че това желание е наистина лошо. За щастие, Учителят веднага ми даде възможност да коригирам сърцето си и ме накара да подобря разбирането си. Координаторът ме определи да отговарям за детайлите по сигурността на открито. Приех задачата без да се оплаквам, защото знаех, че трябва да се погрижим за всичко. Сърцето ми обаче се натъжи, че не съм определена за работа по сигурността във вътрешността на театъра. Но се запитах – това специална аранжировка ли е за мен? Не беше ли аранжирано да спася много съзнателни същества?

Няма значение каква задача ми беше възложена. Всяка задача е важна и заслужава сериозно отношение. Емоциите и личните убеждения не трябва да играят роля в този свещен въпрос. В момента, в който пуснах егоистичните си мисли, установих, че задачата ми много ме обогатява.

Безусловното сътрудничество не само означава да вършите работата на повърхностно ниво, но и да не се чувствате некомфортно в това. В крайна сметка ми бе възложена и задачата за сигурността вътре в театъра. Тази ситуация ми показа какъв ефект могат да имат мислите ми.

По време на една от сцените от спектакъла забелязах мъж на средна възраст, който заснема представлението. Част от задълженията ми в детайлите по сигурността беше да следя за подобни случаи и след това да убедя човека да изтрие записа. Попитах себе си: „Как може този човек в определената ми зона (за съблюдаване на сигурността) да прави запис? Имаше ли проблем с моя шиншин?"

Гледайки навътре, бях шокирана, когато открих, че буквално търся някой да направи нещо нередно. На повърхността вярвах, че се опитвам да защитя „Шен Юн“ - но все още имаше привързаности, скрити в сърцето ми.

Запитах се защо съм определена да бъда вътре в залата на театъра? Не бях назначена да контролирам съзнателни същества. Бях определена да изпращам праведни и божествени мисли, за да помогна на тези съзнателни същества да приемат Фа и да бъдат спасени.

Моето отношение се промени и това беше очевидно по времето на следващата сцена. Казах си: „В зоната, определена за мен, съзнателните същества ще могат да се потопят в спектакъла. Никой от тях няма да мисли за заснемането му. Предвид новото ми отношение, което беше ръководено от състрадателно сърце, не се случи друг неприятен инцидент.

Осъзнаването, че мислите ми могат да променят всичко около мен, беше един от най-важните уроци, които научих.

В заключение

Подкрепата за „Шен Юн“ беше изключително преживяване за мен. Забелязах, че артистите тренират много усилено ден след ден, но винаги държат усмивка на лицата си. Изпитах как нашата култивационна среда се стабилизира и промени, защото формирахме едно тяло и се грижехме един за друг. Такава възможност идва само веднъж. Благодаря Ви, Учителю, че предоставяте възможността за спасяване на съзнателни същества чрез този проект. Надявам се също, че моите съпрактикуващи и аз ще се справим още по-добре през следващия сезон.

Благодаря ви, уважаеми Учителю и съпрактикуващи.


Есето е прочетено на Европейската конференция в Лондон за обмяна на опит в самоусъвършенстването през 2019 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.