Покана за изпращане на есета за 13-тата конференция на континентален Китай за обмяна на опит

Тринадесетата конференция на континентален Китай за споделяне на опит на Minghui.org (уеб сайта "Мингхуей") сега е отворена за подаване на есета

В продължение на 17 години Дафа практикуващите вървят по пътя на самоусъвършенстването по време на Фа-коригирането. Много хора в континентален Китай и в чужбина вече знаят за Фалун Дафа и преследването от страна на китайската комунистическа партия. Представители на правителството на всички нива, които са участвали в преследването, са изправени пред кармична разплата. Много служители са признали добротата на Фалун Дафа и спират да участва в преследването. Въпреки това, някои от последователите на Дзян Дзъмин – движени от материален интерес и желание, все още продължават потисничеството.

В същото време много Дафа практикуващи все още не се повишават в своята практика за самоусъвършенстване и твърде много хора все още не са спасени. Това, което стои пред всеки Дафа ученик е предизвикателството за това как да се стреми да напредва енергично в последната фаза на Фа-коригирането, да използва най-добре времето си, за да подобрява солидно Шиншин и да спасява хората с мъдрост.

Надяваме се повече практикуващи да оценяват ограничените възможности като Minghui Фа конференциите, оставащите за периода на Фа-коригирането, и да пишат за личните си преживявания от самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането, за процеса на подобряване на Шиншин и просветляване до принципи на Фа. Това ще ни позволи да се насърчим едни други и да останем усърдни заедно. Ако нашата Fahui конференция може да помогне на повече практикуващи да приемат Фа за Учител и да гледат навътре, искрено да оценят себе си спрямо Фа и да намерят своите недостатъци, когато се натъкват на всеки конфликт, и подобряване на Шиншин, ще можем да се справим по-добре като група, за да утвърждаваме Фа, помагайки на Учителя в спасяването на хора, както и в намаляване на загубите.

За да се подобри четимостта, моля съсредоточете се върху няколко аспекта и не се опитвайте да покриете всичко наведнъж. Избягвайте думи и поздрави без съдържание, така че да не утвърждавате себе си, използвайки есетата за Minghuei. Заглавието трябва да бъде конкретно и пряко свързано със съдържанието. Помислете за добавяне на подзаглавия при по-дълги есета.

Въпреки че есетата за конференцията на уеб сайта Мингхуей са предназначени за споделяне между практикуващите, сред нашите читатели има също и непрактикуващи. Моля вземете под внимание ефекта върху разясняване на истината, когато пишете.

Надяваме се, че повече практикуващи ще участват в това събитие. Очакваме с нетърпение разказите за култивиране с чисто сърце, подобряване на Шиншин въз основа на Фа и солидни усилия, за спасяването на хората.

Бележки при подаване на есета:

1. Подаването е отворено на 2 август и приключва на 15 септември 2016 г.
2. Настоящата покана за подаване на есета е предназначена само за Дафа практикуващите в континентален Китай.
3. Когато пишете, координирате и изпращате есета, моля продължавайте да взимате под внимание въпроса за сигурността.
4. При изпращане на есета, използвайки вътрешен имейл акаунт на сайта, моля, посочете вашия регион.
5. Моля, при изпращане на есетата посочете “Подаване на есета за Fahui конференцията“, за да се улесни коректната обработка от редакционния екип.
6. Моля, изпращайте есетата на специалната пощенска кутия на Фа конференцията за континентален Китай: fahui@minghui.org

Редакционен екип на Minghui

2 август 2016 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.