Пробийте през блокадите и подобрете ефективността на уебсайтовете на Фалун Дафа по целия свят

(Minghui.org)

Наближава 20 юли 2000 г., първата годишнина от защитаването на Фа. Понастоящем съществува специален космически феномен, според който за всеки практикуващ във и извън Китай „разясняването на истината на хората по света” се е превърнало в най-важната задача за „подпомагане на Учителя в човешкия свят”. Сега е и тържественият исторически момент, в който всички истински практикуващи се култивират „към Съвършенство”. Ето защо уебсайтовете на Фалун Дафа станаха изключително важни поради своята критична роля в разпространяването на информацията за Дафа.

Понастоящем има спешна нужда уебсайтовете на Дафа по целия свят да обединят усилия, за да разпространяват по-широко статии, публикувани на уеб сайта „Минхуей”. Целта е да се пробие напълно блокадата на китайското правителство в медиите и Интернет, както и да се разобличи преследването на Дафа практикуващите и да се разпространи истината за Фалун Дафа чрез уебсайтовете на Дафа.

По-долу са изброени няколко важни препоръки:

1. Фалун Дафа практикуващите в различни региони на различни държави се насърчават да положат всички възможни усилия, за да създадат уебсайтове за разпространяване на Фалун Дафа и в същото време да засилят координацията между уебсайтовете.

2. Всички уеб сайтове на Дафа се насърчават незабавно да публикуват повече статии от „Минхуей”. Моля, посочвайте, че статиите първоначално са били публикувани на „Минхуей” и включвайте датите на публикуването им, така че читателите да могат да проверят статиите на „Минхуей” (http://minghui.org) и на трите официални огледални сайта, обявени на „Минхуей” (например http://minghui.ca) , когато е необходимо. Това ще попречи на саботьорите да намерят пропуски, които да използват, за да оказват намеса.

3. Всички уебсайтове на Дафа могат да създават огледални сайтове на „Минхуей”, но моля, уверете се, че сайтовете се актуализират често и своевременно с най-новото съдържание, за да бъдат отговорни пред читателите и Дафа.

4. Когато е възможно, направете връзки към уебсайтовете на Дафа от различни почтени и добре обосновани уебсайтове. Това ще позволи на повече читатели да получат достъп до уебсайтовете на Дафа чрез повече канали, да пробият Интернет блокадата на китайското правителство и ще улесни достъпа до информацията за Дафа в обществото.

5. Ако е необходима техническа поддръжка за създаването на огледални сайтове на „Минхуей”, моля, свържете се с mirror@minghui.org и webteam@minghui.ca

6. Създайте надеждни и сигурни списъци с електронни пощи, за да изпращате периодично статии публикувани на Дафа уебсайтове (включително „Минхуей”), на практикуващи в Китай и на хора, които са загрижени за Дафа.

Времето, дадено ни от Дафа, е безценно. Все още има много животи, които очакват възможността да научат за Дафа и за истината за Дафа. Нека обединим усилията си и допълнително да повишим ефективността на всички уебсайтове на Дафа. Нека също така по-добре да се съобразим с нуждите на космическите промени и да изпълним изискванията на Фа коригирането.


15 юли 2000 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.