Ирландия: Фалун Дафа като средство за намаляне на стреса при ученици от горните класове

(Minghui.org)

Училището в крайбрежното градче Мелахайд, разположено на север от Дъблин, последните няколко години кани практикуващи Фалун Дафа да показват на учениците как да правят упражненията.

Тъй като учениците завършващи училището са под голямо напрежение при постъпването в колеж, много родители и учители търсят как да им помогнат да намалят стреса.

Неотдавна училището разделило всички ученици, които през следващата година ще имат приемен изпит в колеж, на четири групи, участниците в които в течение на два дни се обучавали на упражненията на Фалун Дафа.

Ученици от училището в градчето Мелахайд
изучават упражненията на Фалун Дафа


Джон, учител в това училище, каза, че срещнал практикуващите на улицата, когато събирали подписи, за да помогнат да се спре преследването на тази мирна група в Китай. Той помислил, че тези упражнения могат да донесат голяма полза на учениците и изразил надежда, че практикуващите ще идват в училището и следващите години.


Практикуващ Фалун Дафа с учители от училището
в града Мелахайд


Майкъл, практикуващ, който вече 4 години взема участие в показването на упражненията в това училище, каза, че той прави това с голямо удоволствие. Директорът на училището подчерта, че цени усилията на групата практикуващи в оказването на помощ на учениците.

История на практиката

Фалун Дафа за първи път е представен публично през 1992 г. и бързо се разпространява в цял Китай, благодарение на положителния ефект върху излекуването на болестите и повишаването на нравствеността. Към 1999 г. 100 милиона души практикуват Фалун Дафа. Заради завист към популярността на Фалун Дафа и страх от загубата на идеологически контрол над хората Дзян Дзъмин, по това време секретар на Комунистическата партия на Китай (ККП), започва преследване на Фалун Дафа на 20 юли 1999 г.

За 18 години преследването е довело до гибелта на хиляди практикуващи Фалун Дафа. Много от тях са преминали през мъчения заради своята вяра и даже са били убити с цел извличане на техните органи. Дзян Дзъмин носи непосредствена отговорност за това, че е започнал това жестоко преследване и съдействал за неговото продължаване.

На 10 юни 1999 г. по заповед на Дзян Дзъмин Комунистическата партия на Китай създава извънбюджетния орган за безопасност „Управление 610“. Тази организация отменя решения на полицията и съда, осъществявайки директивите на Дзян, насочени към преследването на практикуващите Фалун Дафа: „Разрушете тяхната репутация, разорете ги финансово и ги унищожете физически“.

Кампанията на ККП срещу Фалун Дафа включва даже санкционирано убийство на практикуващи Фалун Дафа с цел изземане на органи за използването им за незаконни трансплантации. Заради информационната цензура точния брой на практикуващите, загинали по време на преследването, е неизвестен.


Линк към руската версия: http://ru.minghui.org/


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.