420 души подкрепиха петицията срещу преследването на Фалун Гонг в Хасково

Директори в училищата са разлепили покани за представянето на практиката
 

Практиката Фалун Гонг бе представен за първи път в Хасково в началото на март при пълен успех. В малкото градче за няколко часа бяха събрани 420 подписа. На представянето на самата практика дойдоха 40 души, от които половината се включиха да правят упражненията, а след това засипаха практикуващите с допълнителни въпроси в индивидуални разговори. Няколко тинейджъри споделиха, че са научили за представянето от плакати в училищата си, разлепени след лични обаждания към директорите от страна на практикуващите.

„Лицата на хората светеха през цялото време, освен когато споменахме за преследването“, разказа един от практикуващите. „Тогава някои помръкнаха и видимо дълбоко в себе си осъдиха случващото се в Китай.“ Хората, неуспяли да се подпишат в петицията през деня, имаха възможност да подкрепят морално практикуващите Фалун Гонг в Китай да потърсят справедливост и реабилитация за претърпените през годините страдания.


На 17 март практиката бе представена и на закрита сбирка на фигури от обществения и политически живот на България, които също с интерес и уважение чуха за принципите „Истинност-Доброта-Търпение“, от които се ръководят практикуващите Фалун Дафа. Някои от тях директно си закупиха книгите „Джуан Фалун“ и „Фалун Гонг“, а други изявиха желание да дойдат и да направят упражненията.


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.