Париж, Франция: Хората научават за преследването на Фалун Гонг

(Minghui.org)

На 14 октомври тази година банери и постери на площад "Правата на човека" близо до Айфеловата кула в Париж известиха за преследването на практиката Фалун Гонг в Китай. Практикуващите демонстрираха упражненията на Фалун Гонг.

Туристи подписват петицията, която призовава за спиране на преследването

Туристи спират, за да погледат практикуващите, които демонстрират упражненията на Фалун Гонг


Полицейският служител Карлиер Сирил беше на почивка в Париж със семейството си. Когато научи за преследването на Фалун Гонг в Китай, подписа петицията, изразявайки подкрепата си. Той пожела да научи упражненията заради стресиращата работа и нуждата от нещо, което да го успокоява. Г-н Карлиер сподели, че ще провери уеб сайта на Фалун Гонг.

Ерик Сорет, директор на училище на остров Реюнион, сподели, че е член на организация за защита правата на човека. Той беше запознат, че в Китай няма свобода и че режимът контролира медиите и каза, че отнемането на органи от живи Фалун Гонг практикуващи трябва незабавно да се спре.

Марлене Коен беше шокирана да прочете за насилственото отнемане на органи в Китай. Тя сподели: "Ужасно е, че подобни зверства се случват в Китай." Изрази надежда, че практикуващите Фалун Гонг ще продължат упорито да полагат усилия и петицията ще доведе до положителни резултати.

Марлене Коен подписва петицията за спиране на насилственото отнемане на органи

Двама репортери от уеб сайта оneheart.fr решиха да интервюират практикуващите, след като прочетоха информацията за Фалун Гонг. Те заснеха кратко видео за Фалун Гонг, което да бъде публикувано на уеб сайта им.

Репортери от уеб сайта oneheart.fr интервюират практикуващи Фалун Гонг

Лаура Керда, студентка от Барселона, Испания, беше в Париж на почивка. Тя изрази мнение, че е важно практикуващите да продължат да разказват на хората за преследването, което се случва в Китай. Тя сподели: "Истинност, доброта, търпение, това са важни принципи. Всеки трябва да подобрява себе си и да се превръща в по-добър човек."


Статията на английски език: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.