Изображения на галактики задълбочиха разбирането ми за Дафа

(Minghui.org)

Въпреки че преди години бях чела „Джуан Фалун“ и някои други лекции на Учителя, не започнах да практикувам Фалун Дафа веднага. След като миналата година се захванах с истинско самоусъвършенстване, аз започнах да разбирам лекциите на Учителя.

Учителят разшири мисленето ми

Не разбирах защо в своите лекции Учителят говори за структурата на космоса, затова, когато изучавах Фа, прочитах набързо тези пасажи. Разбирах само, че космосът е огромен, но нямах представа колко огромен беше всъщност и никога не се замислях върху това.

Преди няколко месеца споделих с майка си, че съм прочела всички лекции на Учителя. Казах й, че ще ги прочета повторно, но не можех да разбера местата за структурата на космоса. Това, което се случи впоследствие, ме накара да почуствам как Учителят ме просветлява и ме окуражава да правя по-усърдно трите неща.

В една статия на Minghui.org пишеше, че космосът е огромен. Съществуват толкова много звезди и планети, как е възможно хората да са най-интелигентните същества? В нея се споменава, че будите, даосите и боговете не са суеверие, че действително съществуват и че имат изключителна мъдрост. Помислих си, че това е чудесна статия и че трябва да кажа на хората за нея, когато им говоря за Фалун Дафа. Заинтригувах се от космоса и започнах да се интересувам от новите открития в астрономията. За мое учудване научих, че съществуват около 70 милиона трилиона (7x10 на 22-ра степен) звезди!

Няколко дни по-късно имах гости и разговаряхме за вселената. Аз казах: „Звездите изглеждат малки, но са много по-големи от Земята. Съществуват толкова много звезди във вселената, че никога няма да можем да ги изследваме всичките. Съществуват 7x10 на 22-ра степен звезди. Астрономите предполагат, че броят им е по-голям от този на зрънцата пясък на планетата Земя. Замислете се. Няма ли в космоса други форми на живот и такива с по-висок интелект? Всъщност някои по-висши форми на живот са това, които ние наричаме буди, даоси и богове“.

Също така им казах за цивилизациите, които са съществували преди историята и паралелните вселени, и им казах, че размерът на космоса надминава въображението. Те слушаха мълчаливо, изпълнени с любопитство и не считаха казаното за нещо абсурдно. Тази тема се превърна в добър начин да се разшири мисленето на хората и да им се представят основните факти за Фалун Дафа.

Животът на човек всъщност е само миг във времето

Няколко дни по-късно гледах видео по интернет за това колко е голям космосът и колко нищожни са хората. Изображенията, заснети от космическия телескоп „Хъбъл“ показваха галактики, които сякаш бяха Фалуни, които се въртяха из целия космос. Бях развълнувана от видяното.

Същата вечер, майка ме попита „Какво мислиш за това?“

В Девета лекция от „Джуан Фалун“ Учителят пише: „Казано е: „Когато идвам в това обикновено общество, все едно се настанявам в хотел за няколко дни. После напускам бързо“. Някои хора просто са обсебени от това място и са забравили собствените си домове.“

Бях научила наизуст този пасаж, но когато ме попита, не знаех какво да ѝ кажа. Когато го прочетох на следващия ден, аз си припомних едно друго изречение от лекциите на Учителя.

Вие ще живеете толкова дълго, колкото и Вселената (Глава III „Усъвършенстване на характера“ от „Фалун Гонг“).

Бях дълбоко развълнувана. Спомних си видеото и ме сполетя мисълта, че хората мислят как 80 или 90 години живот е дълго време, а повече от 100 е чудо. Но в сравнение с живота на вселената, не е ли това като да си в хотел за няколко дни? Като самоусъвършенстващи се нашата цел е да се върнем към нашето истинско начало и да станем буди, даоси и богове.

Учителят ни казва в „Обяснение на Фа за Фалун Дафа асистентите в Чанчун от „Обяснение съдържанието на Фалун Дафа“: „Когато отиде отвъд Закона в трите свята, човек има нетленно тяло. Може ли едно буда тяло да бъде тленно? То е съставено от най-богатата и най-добрата материя на космоса. То няма да се разпадне, докато не се разпадне космосът“.

Нашите привързаности и желания са толкова незначителни в сравнение с необятния космос. Как може да придаваме каквато и да било важност на слава, богатство, емоция, похот и недоволство?

В Глава III „Усъвършенстване на характера“ от „Фалун Гонг“ Учителят пише: „Но като практикуващи ще откриете, че нещата, които обикновените хора приемат за много важни, са много, много нищожни – дори твърде нищожни, защото вашата цел е с изключително дълготраен и широкообхватен ефект. Вие ще живеете толкова дълго, колкото и Вселената. Тогава помислете отново за тези неща – няма значение дали ги имате или не. Когато помислите от по-голяма перспектива, можете да ги изоставите всичките.“

Разясняване на истината с обикновени научни факти

Когато разясняваме истината за Фалун Дафа на високобразовани хора, бихме могли да споменем фактите за нашата вселена. Много хора, особено китайците са силно повлияни от атеизма, насаден от китайската комунистическа партия (ККП). Тяхното съзнание е много ограничено. Можем да съберем прецизни и доказани научни данни и да използваме научна перспектива, за да разширим мисленето на хората, като впоследствие им кажем за Дафа.

Учителят ни учи в Глава втора на „Джуан Фалун“: „Какво суеверие е това? Дори може да се обясни с научни принципи.“

Освен астрономическия брой звезди и галактики и близо осемте милиарда души, които населяват планетата Земя, която има размера на прашинка в космоса, можем да споменем факта, че всички звезди имат свои независими орбити, които са удивително подредени.

Можем също да кажем на хората за съществуването на рая. Само няколко дни след като космонавтите ремонтираха телескопа „Хъбъл“ през декември 1993 г., огромните лещи се фокусираха върху звездно струпване на ръба на вселената и направиха снимка на рая.

Всъщност толкова много неща в заобикалящия ни свят не могат да се видят с просто око: въздухът, микробите, радиацията, вирусите, времето, мислите и т. н. Въпреки това те съществуват. Причината защо хората не могат да видят боговете е, че не сме достигнали сферата на боговете. Трябва да отговорим на критериите на това ниво, за да можем да ги видим.

ККП не позволява хората да имат свобода на вярата. През хилядолетната китайска история хората са вярвали, че доброто ще бъде възнаградено, а злото – наказано. Но ККП не вярва в това. Тя смее да казва каквото ѝ хрумне и е причинила разлагане на морала в Китай. Всеки китайски гражданин е пострадал от последиците, включително тези от опасни храни и отровни продукти. Над 300 милиона души напуснаха китайските комунистическите организации. Да се оттеглим от партията е най-добрият начин да анулираме клетвите, които сме дали за отдаване на живота си за каузата на комунизма.

Предлагам на интернет страницата „Minghui“ да се публикуват повече видео материали за космоса. Те разширяват мирогледа на обикновените хора и помагат на Дафа практикуващите да осъзнаят колко огромна е нашата мисия. Някои практикуващи имат обширни познания по астрономия. Комбинирането на видео материали с музика на Дафа практикуващи ще направи по-ефективно нашето разясняване на истината.


Линк към оригиналната статия с видео: minghui.org
Линк към статията на английски език: en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.