Хърватия: Парламентът ратифицира европейската конвенция срещу трафика на органи

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Minghui.org

На 1 март 2019 г. Хърватският парламент гласува единодушно приемането на Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на човешки органи, превръщайки се в осмата европейска страна, която ратифицира договора.

Конвенцията беше изготвена през 2015 г,, след като през 2013 г. Европейският парламент прие резолюция осъждаща „подкрепяното от държавата събиране на органи от затворници на съвестта в Китай, включително от голям брой Фалун Гонг практикуващи, затворени заради вярата си, Уйгури и Тибетски затворници” от страна на китайския режим.

Хърватският парламент подчерта водещата позиция на Хърватия в даряването на органи и трансплантациите, съобразени с етичната и професионална система за трансплантации. Чрез приемането на конвенцията Хърватия се присъединява към инициативата за подсилване на международните механизми за сътрудничество при предотвратяването и ефикасното наказване на трафика на човешки органи.

В допълнение на криминализирането на акта на незаконно отнемане на органи, конвенцията също така заставя подписалите я страни да криминализират подпомагането и съучастничеството в такива действия и търсенето на донори на органи или получатели на органи за незаконни трансплантации.

По време на парламентарно заседание депутатът д-р Бранимир Буняц заяви: „Нашите сънародници непреднамерено участват като ползватели на такива услуги – те пътуват в чужбина, особено до Китай, за да получат органи по-бързо. Човек трябва да си зададе въпроса – как е възможно да няма период на чакане в Китай, за разлика от Европейския Съюз?”. Той цитира разкрития на международни организации, че Китай е извършвал до 100 000 трансплантации на година в продължение на повече от десетилетие, въпреки липсата на система за даряване на органи.

„Когато попитате китайските власти за източника на такива органи, те го обясняват като казват, че са били взети от затворници, осъдени на смърт - каза той, обаче в Китай има само 2000 такива затворници годишно, което очевидно не е достатъчно за такъв голям брой трансплантации.”

„Шест подробни международни доклада посочват, че най-често срещания източник на органи в Китай са затворниците на съвестта. Нека да го кажем открито – това са религиозни вярващи и повечето от тях са хора, практикуващи будистката система Фалун Гонг, следвани от християни, тибетци и уйгурски мюсюлмани.”

„След тези доклади китайските власти отговориха, че това са числа от черния пазар. Обаче всички трансплантации в Китай се извършват в държавни болници, под надзора на правителството. Следователно такава информация просто не изглежда правдоподобна” - добави д-р Буняц.


Д-р Бранимир Буняц говори за насилственото отнемане на
органи от Фалун Гонг практикуващи в Китай


Посочвайки закони приети в Италия, Испания и Република Чехия, които забраняват на своите граждани да ходят в Китай, за да получат незаконно органи, д-р Буняц предупреди, че приемането на Конвенцията само по себе си няма изцяло да разреши проблема. „Необходимо е да продължим да развиваме по-нататъшно законодателство, особено имайки предвид, че Хърватия е водеща в областта на медицинските трансплантации. Тоест ние трябва да служим като добър пример както при законодателството, така и в практиката” - каза той.

Хърватското правителство оповести по-нататъшни инициативи за информиране на професионални лекари и широката общественост за обхвата на този проблем, за да им позволи да разпознаят, предотвратят и докладват неетичните практики при извършване на трансплантации.


Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.