Усъвършенстване в семейна среда

Уважаеми Учителю,
Уважаеми съпрактикуващи,

Казвам се Динко Митев и практикувам Фалун Дафа от три години.
Получих Дафа от колега на работното си място. Точно когато започнах да се самоусъвършенствам в Дафа, се запознах и с жената, за която вече съм женен. Първата година от практиката мина в изпитания, свързани с откриване и елиминиране на привързаностите ми към похот, ревност и сантименталност. Тези привързаности бяха дълбоко вкоренени в мен. Имах разбирането, че ако не успея да ги премахна, няма да остана дълго в практиката и ще се проваля. Осъзнавах, че това е истински път за усъвършенстване и не исках да се проваля. Станах усърден и спазвах трите неща, които се изискваха, за да бъдем Дафа практикуващи. Научих се да гледам навътре в себе си и така, съобразно разбирането ми за Фа, да постъпвам праведно.

Не винаги съм преминавал добре изпитанията, които са били аранжирани за култивацията ми. Година след като заживяхме заедно с приятелката ми, реших, че е време да ѝ предложа брак. Взех решение да съобщя на родителите си. Баща ми не го прие и заяви, че няма да дойде на сватбата ми. Според него тази жена не беше за мен, защото беше по-голяма от мен и трябваше да си намеря друга. Не приех думите му и казах, че това е моето решение и няма да го променя. С баща ми често не споделяхме едно мнение. Той винаги се съмняваше в действията ми с каквото и да се захванех, а аз все се опитвах да му се доказвам и да му показвам, че греши.

Понеже живеехме или с моите родители или при нейната майка, решихме, че е време да направим по-сериозна стъпка и да заживеем отделно от родителите ни. Баща ми имаше апартамент, който отдаваше под наем на приятели. Поговорих с него за това, че искаме да живеем отделно като семейство и той се съгласи. Каза, че ще ми даде апартамента, но няма да се занимава да му прави ремонт. Съгласих се. Съжителят на майката на приятелката ми се съгласи да ни помогне за ремонта. След известно време баща ми започна да говори саркастично по този повод. В началото изпитвах негодувание в себе си, че не искаше да ми помага, а сега говореше и със сарказъм за това, че друг го прави. В онзи момент не виждах в себе си гордостта, егото и високомерието, които имах в себе си и че това беше аранжирано, за да ги видя.

Една вечер родителите ми имаха гости, прибрах се, за да взема нещо и се спрях при тях за малко. Майка ми не пие алкохол и беше в нормално състояние, но гостите и баща ми се бяха почерпили. Майка ми също изпитваше негодувание за това, че баща ми не подкрепя решението ми за женитба и подхвърли няколко упрека към него за други негови действия през съвместния им живот. Аз я подкрепих и тогава баща ми се ядоса и започна да обижда и удря майка ми. Не се намесих, защото си спомних думите на Учителя от „Джуан Фалун”:
„В самоусъвършенстването при разрешаването на специфични конфликти или когато другите се отнасят зле с вас, може да съществуват два сценария. Единият е, че може да сте се отнесли зле към този човек във ваш предишен живот. В сърцето си чувствате, че това не е честно: „Как може този човек да се отнася така с мен?”. Тогава защо вие сте се отнесли към този човек по такъв начин в миналото? Може да твърдите, че всъщност не сте го знаели по това време и че този живот няма нищо общо с другия. Така няма да се получи. Има и друг въпрос. В конфликтите е въвлечен и въпросът за преобразуването на карма. Следователно, когато се справяме със специфични конфликти, трябва да прощаваме, вместо да постъпваме като обикновени хора.“(Лекция Четвърта – „Преобразуване на кармата”)

Цитат:
„Ако се намесите в нещо, което смятате за лошо, може да се окаже, че е било добро. Защо? Защото не можете да видите кармичната му взаимовръзка. Законите регулират делата на обикновените хора, което не е проблем. Да бъдете практикуващ е свръхестествено, ето защо като свръхестествен човек трябва да се държите съобразно свръхестествени принципици, вместо да се измервате с тези на обикновените хора. Ако не знаете кармичната връзка на нещо, е вероятно да се отнесете към него неправилно.” („Джуан Фалун“, Лекция Девета)

Когато аз и гостите решихме, че е прекрачил границата, опитахме да го спрем, но той посегна и към мен. Дръпнах се и не успя да ме удари. Хванаха го и му казаха, да се успокои. Погледът му беше като на демон. Това беше един от случаите, които разбрах, колко е велик пътят на самоусъвършенстване Фалун Дафа. Успях да запазя търпение и му казах, че ми е баща и няма да го ударя, каквото и да направи. Успя да се успокои малко и го изведоха навън да се разходи. Когато се прибра, тримата седнахме да поговорим. Опитвах се да съм внимателен и да стъпвам на Фа принципите, на които Майсторът ни учи. Тогава разбрах, че имам в себе си сантименталност към майка ми и високомерие към баща ми. Видях егото и гордостта си. Откакто практикувах Дафа, разбирах, че имам кармични взаимовръзки с баща си, но невинаги успявах да гледам навътре и понякога мислите ми не бяха достатъчно праведни.

Наближаваше датата за сватбата. Един ден поговорих с баща ми, че държа да присъства на сватбата ни, че това ще е чест и за мен е важно да ми даде одобрението си. В този момент се наблюдавах и се стараех да имам праведни мисли и състрадателно сърце, както ни учи Майстор Ли Хонгджъ в „Джуан Фалун”. Даде ми съгласие, че ще дойде. Споделих на майка ми разговора ни и тя се зарадва, каза, че ѝ е паднала голяма тежест от сърцето.

Една седмица преди сватбата ми, провеждахме петиция за човешките права с практикуващите на центъра на града, в който живеем. Видях баща ми и майка ми да седят на кафе точно срещу щанда за разясняване на истината. Усещах в сърцето си, че това е възможност, която Учителят ми предоставя. Майка ми беше присъствала на представяне на практиката и бе подписала петицията, но баща ми не беше. Отидох при тях и казах на баща ми, че може да подкрепи петицията.

Винаги е говорел на повърхностно ниво против практиката, но знаех, че това идва от моето ниво на култивация и защото не съм гледал на него като на съзнателно същество, на което да разясня истината със състрадание. В онзи ден, той се съгласи и подписа петицията. На следващата седмица дойде и на сватбата. Благодарен съм на Учителя, че изчисти семейната ми среда и ни помага по пътя ни към постигане на съвършенство.

Благодаря, че ни е предоставил тази велика възможност да се усъвършенстваме в периода на Фа коригирането и да утвърждаме Фа.

Гореизложеното е споделяне на моето лично самоусъвършенстване на нивото, на което съм в момента. Ако има нещо нередно, моля добронамерено да ми го посочите.

Благодаря, Учителю,
Благодаря, съпрактикуващи!


Есето е прочетено на Осмата българска Фалун Дафа конференция за споделяне на опит в Пловдив, 2019 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.