Единственото нещо, в което Дафа практикуващите играят роля, е спасяването на хора

Clearwisdom.net

Изучавайте Фа добре и освобождаването от привързаности не е трудно

Тази статия е много добре написана. Онези практикуващи, които все още не са с ясно съзнание относно методите, които Дафа практикуващите използват, за да утвърждават Фа и да спасяват съзнателни същества, трябва да прочетат тази статия. Въпреки че статията не е възможно най-изчерпателна и дълбочината ѝ е ограничена, тя ясно обяснява всичко, което Дафа практикуващите трябва да правят, за да утвърждават Фа и да спасяват съзнателни същества.

Истината е, че онези, които не могат да пристъпят напред, независимо от причината, таят страх. И все пак при самоусъвършенстващите се страхът или липсата му доказват човешката или божествената природа на практикуващия и той е това, което различава самоусъвършенстващите се от обикновените хора. Страхът е нещо, срещу което един самоусъвършенстващ се трябва да се изправи, той е най-голямата човешка привързаност, която самоусъвършенстващият се трябва да премахне.

Ли Хонгджъ

20 юли 2005 г.

В „Преподаване на Фа в Чикаго” Учителят казва: „Единственото нещо, в което Дафа практикуващите играят роля, е спасяването на хора.” Стигнах до много разбирания, след като прочетох думите на Учителя и бих желал да споделя мислите си с тези практикуващи, които все още имат човешки привързаности и разглеждат утвърждаването на Фа с човешки привързаности.

Първо, ние трябва ясно да разберем, че Фа коригирането на Учителя спасява всички същества. Независимо какви същества са те, докато не извършат престъпления срещу Фа коригирането - дори ККП, толкова зъл дух, който е извършил толкова много престъпления в историята, докато не бе извършил престъпления срещу Фа коригирането - ситуацията може да бъде разрешена доброжелателно и те могат да бъдат спасени. Колко голямо е великодушието на Учителя! Колко невъобразимо величествено е Фа коригирането! Така че през този специален период в историята като Фалун Дафа практикуващи, които помагат на Учителя във Фа коригирането, всичко, което правим, трябва да се върти около нуждите на Фа коригирането и около това, което е необходимо за спасяването на всички съзнателни същества. Основата на всичко, което правим, е спасяването на всички същества, ето защо Фалун Дафа практикуващите от периода на Фа коригирането са наистина величествени. Когато изучаваме Фа и се усъвършенстваме добре, ние правим това, за да можем по-добре да спасим съзнателните същества в нашите собствени сфери. Изпращаме праведни мисли, за да бъдат елиминирани онези неспасяеми същества, които са съгрешили срещу Фа коригирането, така че повече животи, които могат да бъдат спасени, да бъдат спасени. Причината, поради която разясняваме истината, е да спасим повече съзнателни същества от гигантски космически системи. Но на всяка стъпка от пътя по време на Фа коригирането има някои практикуващи, които разглеждат Фа коригирането и спасяването на съзнателни същества с човешки начин на мислене. Те винаги се чудят дали не се състезаваме с хората и дали не се замесваме в политиката. Нека да погледнем назад и да анализираме нещата стъпка по стъпка.

От 1999 г., когато започна преследването, до 2000 г. много практикуващи имаха съмнения дали трябва да пристъпим напред, за да утвърдим Фа, чудейки се дали ако го направим и отидем в Пекин, това не е противоборство с хората и противопоставяне на правителството. По онова време наистина имаше доста такива хора. Всъщност, ако разгледаме тези неща от гледната точка на Фа, защо бихме пристъпили напред – за слава, лична изгода или за да се противопоставим на нещо? Фалун Дафа практикуващите не отвръщат, когато са атакувани физически или вербално. Ние не сме привързани към нищо в този свят. Тогава защо пристъпваме напред? От една страна това е въпрос на вглеждане в себе си, за да видим дали като същества, усъвършенстващи се във Фалун Дафа, можем да пристъпим напред, за да утвърдим Фалун Дафа, когато Фа е преследван. От друга страна това е, за да спасяваме съзнателни същества; докато вълна след вълна от практикуващи пристъпваше напред, това помогна на все повече и повече съзнателни същества да прогледнат през тези клеветнически лъжи и ясно да видят непоколебимата вяра на Фалун Дафа практикуващите и техните велики състрадание и търпение. Това накара тези съзнателни същества повече да не извършват престъпления срещу Фалун Дафа и Дафа практикуващите. Следователно, ако можехме да разберем нещата въз основа на Фа, тогава бихме могли да пристъпим напред с ясното разбиране защо го правим. Историята е доказала, че пристъпването на Фалун Дафа практикуващите напред е изиграло много важна роля в спасяването на всички същества. Но практикуващите, които разглеждаха това с човешки привързаности, просто усъвършенстваха себе си и мислеха само за себе си, пренебрегвайки благоденствието на Фа и на съзнателните същества. От определена перспектива държанието на тези практикуващи изглежда много подобно на това на старите сили – те се съсредоточават върху собствения си егоизъм.

До 2000 г. повечето практикуващи бяха пристъпили напред, за да спасяват съзнателни същества. Учителят публикува нови статии, изисквайки от практикуващите да изпращат праведни мисли, за да елиминират онези прогнили демони, които преследват Фа, като по този начин намалят злото, което се намесва и уврежда Фа коригирането. По онова време много практикуващи оцениха важността на изпращането на праведни мисли, но някои с много човешки привързаности не можаха да го разгледат въз основа на Фа. Тяхната главна представа беше за това дали изпращането на праведни мисли е състрадателно и те се чудеха дали това може да бъде правено. Всъщност разглеждайки нещата от различна гледна точка, практикуващите с такива мисли трябва да погледнат себе си – често тези мисли се появяват, защото тяхната привързаност към съревнование не е била премахната по време на личното им усъвършенстване, и те утвърждаваха Фа и изпращаха праведни мисли, докато носеха тази привързаност. Ако човек изпраща праведни мисли без тези привързаности, той ще го прави с чисто състрадание. Фа има своите стандарти и да се даде пълна свобода на тези същества, които увреждат Фа, означава безотговорност към съзнателните същества.

Всъщност, когато разглеждаме нещата въз основа на Фа, изпращането на праведни мисли също е спасяване на съзнателни същества. Оставяйки настрана спасяването на съзнателни същества в нашите собствени сфери, нека да разгледаме спасяването на съзнателни същества в други космически системи. Можем да видим, че когато злите фактори натиснат, ако не ги елиминираме, те ще манипулират съзнателните същества да съгрешат срещу Фалун Дафа и Дафа практикуващите. До какво би довело това тогава? Онези фактори ще бъдат унищожени и тъй като хората, които са били контролирани от тях, са участвали в преследването на Дафа практикуващите, те също са изправени пред опасността да бъдат елиминирани. Освен това онези по-висши същества, които са контролирали злите фактори, също са изправени пред елиминиране. Лесно е да се види колко много същества биват елиминирани, нали? Но ако елиминираме такива зли фактори чрез изпращане на праведни мисли, тогава онези хора, които са контролирани, и по-висшите същества ще бъдат предпазени от това да извършат престъпления срещу Фалун Дафа, така че няма ли те да получат надежда да не бъдат изличени? Тогава не спасяваме ли съзнателни същества, когато изпращаме праведни мисли? Тогава, що се отнася до практикуващите, които изпращат праведни мисли с човешки привързаности, ако те не могат да прочистят добре злите фактори, колко същества ще бъдат изличени в резултат на това? Тогава изпълнили ли са те своята мисия да спасяват съзнателни същества?

Учителят ни е преподал много начини за възпиране на злото, включително:

„Ако злите полицаи и лошите хора не могат да бъдат разубедени и настояват да вършат злини, вие можете да ги спрете с праведни мисли. Когато Дафа практикуващите имат силни праведни мисли и нямат страх, те могат да използват праведни мисли, за да получат превъзходство над злосторниците. Било когато злите полицаи използват електрически палки или когато лошите хора инжектират упойващи вещества, за да ви преследват, вие можете да използвате вашите праведни мисли, за да пренасочите електрическия поток или упойващите вещества обратно към човека, който издевателства над вас. Можете да го направите със или без вдигната длан – то ще прорабори веднага щом праведните ви мисли излязат на повърхността.” („Спрете злите действия с праведни мисли”)

„По тази причина всички Дафа практикуващи, наравно стари и нови ученици: когато изпращате праведни мисли, освен целите, в които гледате конкретно, прицелвайте се директно към тези тъмни раболепни слуги и напълно ги елиминирайте. Наред с това, когато изпращате праведни мисли, е необходимо съзнанието ви да е по-фокусирано, по-чисто и по-стабилно, така че да мобилизирате своите по-велики способности, да дезинтегрирате всички тъмни раболепни слуги и пропаднали демони и да елиминирате последните нередности, които са в други измерения.” („Елиминирайте тъмните раболепни слуги с праведни мисли”)

Каква точно е целта? Учителят го е обяснил ясно:

„Основата на това, което правят Дафа практикуващите, е спасяването на хора и вършенето на добри дела. Тези праведни мисли са, за да възпрепятстват злите хора да вършат злини, да предупредят другите лоши хора и да предпазят хората по света от извършването на грехове и тяхната цел все пак е да бъдат спасени всички същества.” („ Спрете злите действия с праведни мисли”)

Ние възпираме злото, за да му попречим да съгреши срещу Фалун Дафа и това поначало е за доброто на всички и за да ги спаси от извършването на непростими престъпления.

Като Фалун Дафа практикуващи от периода на Фа коригирането, на този етап ние трябва ясно да разбираме какво правим. Единственото нещо, върху което играем роля, е спасяването на хора, нали? Как трябва да се отнасяме към съревнованието, конфликтите и политическите кампании на обикновените хора? Ние нямаме нищо общо с всичко това. Ние се усъвършенстваме, за да се превърнем в същества на праведния Фа и Истински Просветлени, същества на безкористност и алтруизъм. Всичко, което правим, е да помагаме на Учителя във Фа коригирането и спасяването на съзнателни същества.

Фа коригирането достигна нов етап, след като бяха публикувани „Деветте коментара за комунистическата партия”. Както и преди, някои практикуващи разглеждат тази нова ситуация със своите човешки привързаности, несъзнателно формирани под размътеното влияние на културата на Партията, и съзнанията им се объркаха. Какво точно правим? Ние спасяваме всички същества! Разглеждайки го от друг ъгъл, ако не помогнем на хората да видят истинската природа на ККП и да се оттеглят навреме, накъде биха се отправили те? Те ще бъдат изличени, защото боговете няма да позволят на тези същества да съществуват в новия космос. Ако не ги спасим, те ще бъдат изличени. Ако искаме да ги спасим, тогава трябва да им помогнем да се освободят от този зъл дух. Не е ли такъв случаят? В течение на дълъг период от време, хората от континентален Китай са били потопени в представата, че партията е „велика, прекрасна и непогрешима”. След много години, в които са били пропивани с това, много начини на мислене са били погълнати и впримчени от него. И така някои практикуващи не могат да променят мисленето си бързо, заради своите човешки привързаности и неспособността си да разглеждат нещата въз основа на Фа. Дори ако разгледаме това от човешка гледна точка, хората трябва да различават доброто от злото. Ако нещо е зло, не трябва ли хората да му се противопоставят? Но когато някой се противопостави на злото, то го заклеймява, че се политизира – не е ли това несправедливо? Разбира се, ние не правим това с някаква цел в този свят; поначало единственото нещо, в което играем роля, е спасяването на хора, не е ли така?

Що се отнася до онези практикуващи в Китай, които все още разглеждат Фа коригирането с човешки привързаности, време е сериозно да погледнете навътре. Каква е нашата основа за разглеждане на нещата? Какво точно правим? Защо все още имаме такива тежки човешки привързаности? Оставащото ни време е толкова ограничено и намалява с всяка изминала минута. Нека да ценим този финален момент и да завършим пътешествието си добре и по чист начин. Нека да спасим всички същества, тези същества, които са вложили безграничната си надежда в нас.

Горното са лични разбирания. Моля, коригирайте всичко, което е погрешно.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2005/7/22/63124.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.