Същинската причина за това практикуващите да бъдат преследвани

Minghui.org

Мери започнала да практикува Фалун Гонг преди 1999 г. Тя е била арестувана, затваряна в трудови лагери и е лежала в затвора, след като Дзян Дзъмин, бившият ръководител на комунистическия режим, започва преследването през 1999 г.

Управителят на нейната община наскоро спрял заплатата ѝ, защото тя подала жалба срещу Дзян Дзъмин.

Тя се разочаровала, защото не била запозната със съответните закони, които биха ѝ позволили да защити правата си. Освен това си помислила, че има проблеми със своя шиншин и че не е имала силни праведни мисли. Тя не очаквала добри резултати, дори след като подала жалба. Въпреки че гледала навътре и изпращала праведни мисли, тя продължила да бъде преследвана. Не успяла да разбере какво трябвало да направи.

Избягване на преследването

Всъщност ситуации като тази на Мери могат да бъдат открити в различни области в Китай. Някои, които са практикували Фалун Гонг дълго време, все още са преследвани или им се оказва икономическа, физическа или законова намеса.

Тази информация ме разтревожи. Мисля, че повечето случаи на преследване могат да бъдат избегнати. Те възникват, защото ние не сме особено опитни, що се отнася до истинското самоусъвършенстване.

Човек не бива да обвинява един ветеран практикуващ, че не е особено опитен, що се отнася до самоусъвършенстването – те са с широки познания що се отнася до изучаването на Фа, изпращането на праведни мисли и повишаването на осведомеността за преследването от страна на ККП. Практикуващите, които са често преследвани, включват онези, за които всички смятат, че са много усърдни.

Аз бях арестуван точно след началото на преследването през 1999 г. и срещнах една практикуваща в центъра за задържания. Тя можеше да рецитира „Джуан Фалун”, но се беше отклонила в своето усъвършенстване и сътрудничеше на полицията в преследването на практикуващи. Имаше един практикуващ, който можеше да рецитира книгата, но въпреки това се отказа от вярата си.

Чудех се защо, тъй като мислех че практикуващите, които могат да рецитират книгата, би трябвало да са сеусъвършенствали наистина добре. Има практикуващи, които не могат да рецитират книгата, но са непоколебими в своето усъвършенстване.

Повърхностно четене

Защо е така? Мислех по този въпрос дълго време. С изучаването на Фа постепенно открих отговора и същинската причина – тя беше повърхностното изучаване на Фа. Много практикуващи, които са преследвани, имат същия проблем.

Много практикуващи може да не се съгласят, тъй като всички ние следваме изискването на Учителя Ли да изучаваме Фа. На повърхността ние изучаваме Фа всеки ден за определен период от време или за определен брой страници. Главният въпрос е: „Асимилирате ли се с Фа, когато изучавате Фа?”

Аз също съм участвал в различни групи за изучаване на Фа. Забелязал съм, че определени практикуващи четат високо и гладко. Мнозина знаят повърхностното значение на всяко изречение, но не обръщат внимание на вътрешните значения. Мнозина обръщат внимание на правилното прочитане на всички думи, но малцина истински се замислят дали изучават Фа задълбочено, а не само повърхностно.

Попитах някои практикуващи и те се съгласиха с моите наблюдения. Това е проблем. Разбирате ли вътрешните значения, когато изучавате Фа? Ако не, вие не се асимилирате с Фа.

Обърнете внимание на качеството, а не на количеството

Ако някой не се асимилира истински с Фа, неговите праведни мисли ще бъдат недостатъчни. Тогава той или тя може да има мисли и представи на обикновените хора. Когато се сблъска с проблем, тя или той ще го разгледа с човешки представи. Старите сили ще се възползват от пропуска и ще окажат намеса или ще започнат преследване.

При положение, че са налице недостатъчни праведни мисли и бавно подобрение на шиншин, фашъните на Учителя и праведните божествени същества не могат да помогнат. В резултат на това той или тя ще страдат от преследване или от намеса твърде дълго време.

Аз имам опит в това отношение. Учителят е подчертал в своите лекции, че практикуващите трябва да изучават Фа добре. Когато осъзнах важността от изучаването на Фа, установих изискване за себе си: да изучавам Фа по два часа всеки ден и да обръщам внимание на качеството, а не на количеството.

Не бих прочел следващото изречение, ако предишното изречение не е влязло в сърцето ми. Ефектът беше наистина добър, докато преживявах това през последните 10 години. Не съм преживявал никакво сериозно преследване или намеса. Някои практикуващи, с които контактувах често, бяха преследвани. Аз не бях засегнат. Не ми беше оказана намеса и когато подадох жалба срещу Дзян.

Има много статии на уебсайта „Минхуей” как някои практикуващи са избегнали преследването, след като са променили начина си на изучаване на Фа и са му обърнали по-задълбочено внимание.

Всъщност старите сили не са толкова могъщи и не могат да се равняват с праведността на Дафа. Дафа е всемогъщ. Старите сили се възползват от нашите пропуски, защото не сме разбрали добре Дафа и самоусъвършенстването, и не изучаваме Фа задълбочено.

Учителят казва:

„ Фа може да преодолее всички привързаности, Фа може да унищожи цялото зло, Фа може да разбие всички лъжи и Фа може да подсили праведните мисли.” („Отстранете намесата”, „Есенции за усърден нашредък, том 2”)

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174590.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.